Çevre

Karadeniz kıyısındaki Karaburun'a Kanal İstanbul ayarı: Konut, AVM, rezidans ve otel düzenlemesi yapıldı

20 Aralık 2022 09:54

Karadeniz kıyısında bulunan Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun ve Yeniköy mahallerine Kanal İstanbul ayarı geldi. Kanalın Karadeniz çıkışında bulunan ve yeniden planlanan 2,8 milyon metrekarelik alanın imar planlarında; konut, AVM, rezidans, otel düzenlemesi yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi, yıllardır yapımı gündemde olan tartışmalı Kanal İstanbul projesinin Karadeniz'e çıkış noktasında bulunan Karaburun ve Yeniköy mahallerinin imar planlarını, proje nedeniyle revize etti.  eni planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanarak itirazlar için askıya çıkarıldı.

Havalimanı ve kanal nedeniyle planlar yetersiz kaldı

Plan açıklama raporunda mahalleye ilişkin 1990'lı yıllarda yapılan planların, bölgeye yapılan İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi sonucunda yetersiz kaldığı ve talebi karşılayamadığı belirtildi.

Bölgenin bir kısmında yapılaşma bulunmasına rağmen imar planı bulunmadığı kaydedildi. Bölgenin bir kısmının, “Afete Maruz Bölge” ilan edildiği ve bu alanın bir kısmının mevcut imar planında yapılaşmaya açık durumda olduğu ifade edildi.

Yenişehir'e uygun olarak yeniden planlandı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, bölgenin bir bölümünün de Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için hazırlanan 1. Etap planlarının geçerli olduğu kaydedildi.

Mevcut planların, “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı” imar planlarına uygun olarak, meydana gelen yeni gelişmeler ışığında ve sorunları ortadan kaldıracak bir şekilde yeniden planlanması gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi.

378 bin metrekare konut inşaatı

Bu gerekçelerle toplam 2 milyon 873 bin 424 metrekarelik alan yeniden planlandı. 1 milyon 258 bin 572 metrekarelik kısım konut için ayrıldı.

Belirlenen emsale göre, bu alanda 378 bin 223 metrekarelik konut inşaatı yapılacak. Binaların yüksekliği en fazla üç kat olacak.

Bu alanda deniz turizminin gelişmiş olması nedeniyle bölge halkının yıllarca ikinci konut olarak kullandığı evler bulunuyor.

AVM, rezidans, otel

Ticaret, konut ve turizm tesisleri için 265 bin 456 metrekare ayrıldı. Bu alanda emsal en yüksek 0.60, yükseklik en fazla üç kat oldu.

Ticaret alanlarında AVM, rezidans, konaklama tesisi, çok katlı mağazalar yapılabiliyor. 12 bin 158 metrekarelik askeri alan da planlandı. Günübirlik tesis için 115 bin 224 metrekare ayrıldı.

Ormanlar ve kumsal korunacak

Alandaki 76 bin metrekarelik orman, 13 bin 716 metrekarelik mera, 9 bin metrekarelik tarımsal alan, 33 bin 876 metrekarelik kumsal olduğu gibi korunacak.

Eğitim tesisleri için 52 bin metrekare, sağlık tesisleri için 12 bin metrekare, sosyal kültürel tesis ve spor tesisi için 43 bin metrekare, cami için 16 bin metrekare ayrıldı.

Açık ve yeşil alanlar için 357 bin metrekare ayrılırken 98 bin 947 metrekarelik alan heyelan riski nedeniyle afete maruz bölge yani yapı yasaklı olan olarak planlandı.

40 bin metrekare balıkçı barınağına, 473 bin metrekare de yollara ayrıldı. Bölge için yaklaşık 10 bin kişilik yeni nüfus öngörülüyor.

Planlama alanı içerisinde tamamı, “imar hakkı aktarım alanı sınırı” içerisinde veya sahil şeridinde yer alan park alanı ve millet bahçesi fonksiyonlarının en az birinde kalan veya sahil şeridinin geçtiği adalarda yer alan günübirlik tesis alanlarında kalan parseller ile yapılaşması mümkün olamayan parseller; kamuya bedelsiz devir edilmesi koşuluyla emsal 0.30 değeri üzerinden havza dışı alanlarda yer alan konut-ticaret- turizm alanına imar hakkı transferini gerçekleştirebilecek.

Plan genelinde toplam 332 bin metrekare büyüklüğünde taşımaya uygun inşaat alanı bulunuyor.