15 Temmuz Darbe Girişimi

Kanun Hükmünde Kararnameler Meclis'te görüşülecek mi?

Kanun Hükmünde Kararnameler'in (KHK) iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamıyor

21 Temmuz 2016 23:51

OHAL ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması ve tezkerenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından gözler hükümete çevrildi. Siyaset, bundan sonra hangi konularda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılacağını ve yeni KHK’ların hangi yöntemle hayata geçirileceği konusunu gündemine aldı.

TBMM’nin ilgili birimlerine göre, OHAL tezkeresinin kabul edilmesi bundan sonra gelecek KHK’ların Genel Kurul’da oylanmasını gerektirmiyor. KHK’lar Meclis’e gelir ve gündemdeki yerini alabilir ancak görüşme yapılmasının şart olmadığı ileri sürülüyor.

Anayasanın 120 ve 121. maddelerine göre, hükümet OHAL kapsamında KHK çıkarabiliyor. OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların anayasaya aykırılığı iddiası gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamıyor.

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü gereği, KHK’lerin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün TBMM’ye sunulması ve 30 gün içinde görüşülüp karara bağlanması gerekiyor.

TBMM’nin ilgili birimleri, OHAL dönemlerinde çıkarılan KHK’lerle ilgili nasıl bir işlem yapıldığını inceliyor. Bazı KHK’lerin TBMM’de görüşülmesine karşın bazı KHK’lerle ilgili görüşme yapılmadığı belirtiliyor. KHK’ların 30 gün içinde Meclis’te görüşülmemesi durumunda ne olacağına ilişkin içtüzükte bir hüküm olmadığına dikkat çekiliyor.