Sağlık

Kanada'da ötenazi yasallaştı

Kanada, ağır hasta olan ve kendine bakamayan hastalara, hastalıklarının ölümcül olup olmadığına bakılmaksızın ötenazi uygulanabilmesine onay verdi

09 Şubat 2015 13:25

Kanada’da ağır durumda hasta olan ve kendine bakamayan kişiler için ötenazi hakkı tanındı. Ötenazi yaptırmak isteyen kişinin hastalığının ölümcül olması şartı da yok.
Kanada Yüksek Mahkemesi doktor gözetiminde hayatını sonlandırma yasağını iptal etti ve ötenazinin yasallaşmasını sağladı.

Bianet'te yer alan habere göre, mahkeme kararı akli dengesi yerinde olan yetişkinleri kapsıyor. Bu kişiler tedavisi olmayan bir hastalıktan dolayı tolere edilemeyecek, fiziksel veya psikolojik acı çekiyorsa, doktor gözetiminde ölme hakkına sahip olacak.

Ötenazi hakkından yararlanmak isteyen kişilerin hastalığının ölümcül olması zorunluluğu da bulunmuyor.

İyileşme olasılığı olmayan hastalar ya da yaşamını kendi başına sürdüremiyecek ölçüde sakat olan bireylerin yaşamını acı vermeyen bir yöntem kullanarak sona erdirme

 

Ötenazi nedir?

 

Yunancada “iyi, güzel ölüm” anlamına gelen ötenazi, tıp terimleri sözlüğünde şöyle tanımlanıyor:

“Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.”

Ana Britannica ise ötenaziyi şöyle tarif ediyor:

“İyileşme olasılığı olmayan hastalar ya da yaşamını kendi başına sürdüremeyecek ölçüde sakat olan bireylerin yaşamını acı vermeyen bir yöntem kullanarak sona erdirme”

Wikipedia’da ise şöyle ifade ediliyor:

“Bir kişinin yaşamını, yaşamının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak.”

 

'Pasif ötenazi'

 

Doktor gözetiminde ilaçla acısız şekilde ölüme “aktif ötenazi” denirken ötenazinin yasal olmadığı pek çok ülkede ise “pasif ötenazi” yöntemi uygulanıyor.

“Pasif ötenazi” kişinin hastalığının tedavi edilmeyerek pasif olarak, ölümüne yol açılmasıdır.

 

Nerelerde uygulanıyor?

 

Dünyada, Belçika, Hollanda, Lüksemburg’da ötenazi yasal olarak serbest. Hatta Hollanda ve Belçika’da 12 yaşından büyük çocuklar için de uygulanıyor.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötenazi uygulanabiliyor.

 

Türkiye'de yasak

 

Türkiye’de ise 1998 yılında yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği'nin "Ötenazi Yasağı" başlıklı 13. maddesine göre, ötenazi yasaklanmış durumda. Söz konusu maddede şöyle deniliyor:

"Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına son verilemez." 

İlgili Haberler