Koronavirüs

İtalya'daki Koronavirüs istatistikleri kadınlar ve erkekler için ne söylüyor?

Prof. Ener Çağrı Dinleyici rakamları yorumladı

21 Mart 2020 11:44

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, sosyal medya hesabından İtalya'da Koronavirüs'ten hayatını kaybeden 3200 hasta ile ilgili verileri paylaştı. Verilere göre, hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78.5 olarak hesaplanırken, erkeklerde ölüm oranının daha yüksek. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici'nin İtalyalı Dr. Faris Durmo'ya dayandırdığı verilere göre, İtalya'da hayatını kaybeden hastaların yaş ortalaması kadınlarda 82 iken, erkeklerde 79 olarak ölçüldü. Koronavirüs'ten yaş ortalaması ise 78.5, virüse yakalananların yaş ortalaması ise 63 civarında.

Verilere göre hayatını kaybeden 3200 kişinin, 2175'i Lombardiya bölgesinde yaşıyor ve ölümlerin büyük çoğunluğu bu bölgede meydana geldi.

Hayatını kaybeden çocuk ve genç yok; erkeklerde ölüm oranı daha yüksek

Verilere bakıldığında yaşamını yitirenler arasında çocuk ve gençlerin olmadığı göze çarpıyor.
 
Raporda 30-39 yaş aralığında 9, 40-49 yaş aralığında 27, 50-59 yaş yaş aralığında 93, 60-69 yaş aralığında, 329 70-79 yaş aralığında 1134,  80-89 yaş 1309, 90 ve üzerinde ise 298 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Hayatını kaybedenlerin 2252'si erkek, 948'i ise kadın, buna göre erkeklerde ölüm sıklığı daha önde.

Yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunun başka bir hastalığı vardı

Verilere göre hayatını kaybeden büyük çoğunluğunun başka bir hastalığı vardı.  Buna göre 113 kişide en az iki hastalık olduğu kaydedilirken, 128 kişide üç hastalık, 234 kişi de işe en az 4 hastalığın olduğu belirtildi.
 
Yaşamını yitiren 355 hastada hipertansiyon, 163 hastada diyabet,  145 hastada iskemik kalp hastalığı, 106 hastada atrial fibrilasyon, 97 hastada kronik böbrek yetmezliği olduğuna dikkat çekildi.
 
Yaşamını yitiren 481 hastanın yüzde 19.5'u kanser, yüzde 13.7'isi KOAH, yüzde 11.9'u Demans (unutkanlık), yüzde 11.2'si ise kronik akciğer hastası olduğu kaydedildi.

Hastaneye başvuranların büyük çoğunluğunun ateş ve solunum sıkıntısı vardı

Verilere göre hastaneye başvuran ve Koronavirüs tanısı konulan hastaların büyük çoğunluğunda ateş ve solunum sıkıntısı vardı. 
 
Yüzde 76'sı ateş, yüzde 73'ü solunum sıkıntısı, yüzde 40'ı öksürük şikayetine sahipti. 

Hastaların büyük çoğunluğu ilk belirtilerin ardından 8 gün sonra hayatını kaybetti

Verilere göre, hastaların büyük çoğunluğu ilk belirtilerin ardından ortalama 8 gün sonra hayatını kaybetti. Koronavirüs tanısı konulanların, hastaneye yatıştan sonra yaşamını kaybetme süresi ortalama 4 gün olarak ölçüldü.