Sosyal Güvenlik

İşverenin iş kazası halinde yükümlülükleri nelerdir?

25 Ağustos 2008 03:00

Cevap: Hizmet akdiyle çalışan sigortalıların iş kazası geçirmesi halinde bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde “iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi” ile iş kazasının bildirilmesi gerekir.

Şayet iş kazası işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmişse bu üç günlük süre iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

İşveren iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlü tutulmuştur. İşverenin yaptığı ve belgelere dayanan sağlık hizmeti masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.