Gündem

'İstanbul Sözleşmesi'ne göre hükümeti denetleyecek olan komite üyeleri yine hükümet tarafından belirlendi'

Kadın Koalisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için açık mektup yayımladı

26 Aralık 2014 22:56

Kadın Koalisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na açık mektup yayımladı. Mektupta, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’ne göre taraf devletlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlemek için kurulacak olan uluslararası komitede bağımsız uzmanlar yerine, hükümet tarafından belirlenen üyelerin yerleştirilmesini eleştirildi.

Kadın Koalisyonu'nun yayımladığı mektup şöyle:

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 2014’te yürürlüğe girdi. Kadınlara karşı şiddetle mücadelede ve önlenmesinde son derece önemli olan bu sözleşmeye göre, taraf devletlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek bir uluslararası Komite (GREVIO) kurulacaktır. Yine sözleşme gereği bu Komite, bağımsız uzmanlardan oluşmak zorundadır.

Hükümet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) aracılığıyla bu sürecin işleyişini izlemek ve kurulacak Komite’ye Türkiye’den aday göstermek üzere bir komisyon kurmuştur. ASPB, bu komisyona 6’sı kamu görevlisi, 3’ü ‘sivil’ örgüt üyesi olmak üzere toplam 9 üye ‘atamıştır’. Hükümetin ilgili politikalarını denetleyecek bir uluslararası Komite’ye hükümet tarafından atanmışlarca önerilecek bir üyenin bağımsızlığı olmayacağı gibi meşruiyeti de olamaz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele eden, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadın örgütleri, bu süreçten çeşitli bürokratik engellerle dışlanmıştır. Kadın örgütlerinin katılımının güvence altına alınmasını da içeren bir sözleşmenin daha en başında böylesine pervasızca ihlal edilmesi kadın hak ve özgürlüklerine vurulan bir darbedir. Şiddetle mücadeleyi esas alan sözleşmenin gereğince oluşturulacak bağımsız Komite’ye (GREVİO), konunun asıl sahipleri kadın örgütlerini dışlayıp hükümetin tek otorite olarak müdahalesi doğrudan kadınlara yönelik şiddettir.

Türkiye’de ve dünyada kadın örgütlerinin mücadelesi ile oluşmuş bir şiddetle mücadele sözleşmesinin uygulanması ve uygulamanın denetimi kadınlar için hayati önemdedir. Komite’ye hükümetin kendi belirleyeceği üyeyi gösterme çabası ise, ‘orayı da kontrol altına alma’ girişiminden çok öte bir anlam taşır; kadınların eşitsiz konumlarının devamını sağlama, kadın cinayetlerinin toplu katliam sayılarına ulaştığı bir ülkede buna yönelik politikaları dışarıda bırakarak bir tür suç ortaklığı yapmadır. Tüm bu nedenlerle doğrudan hükümet tarafından oluşturulan bu komisyonu hiçbir şekilde tanımadığımızı duyururuz.  Bu hatadan hızla geri dönülmemesi, kadın örgütlerinin geniş ve etkin katılımının sağlanmaması halinde ulusal ve uluslararası tüm yasal başvuru yollarını kullanacağız.

Kadın Koalisyonu’nun internet sitesinde yayımlanan mektuba buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlgili Haberler