Kültür-Sanat

İşsiz Nesneler, Canlılığın İzleri | Galeri Bosfor, ikinci sergisinde Ilgın Seymen’i konuk ediyor

“Seymen, beton yapıdan kopup terk edilmiş ve işlevsizleştirilmiş moloz parçalarına bir ‘reanimation’ hamlesi olarak renkli ve pırıltılı bir müdahale yapıyor”

13 Mayıs 2022 13:55

T24 Kültür Sanat

Kısa süre önce Juma Karaköy’de açılan ve ilk sergisini geride bırakan çağdaş sanat galerisi Bosfor, yeni takviminde sanatçı Ilgın Seymen’i ağırlıyor. 13 Mayıs-18 Haziran arasında izlenebilecek ‘İşsiz Nesneler, Canlılığın İzleri’ Seymen’in beşinci kişisel sergisi.

Serginin tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

“Ilgın Seymen’in orman, toprak, deniz ve gökyüzünün birbirlerine dokunduğu ve iç içe geçtiği bir kurgu ile hazırladığı sergisinde, çevre ve özne arasındaki sınırların belirsizliği üzerine eğilerek izleyiciyi en yakından en uzağa değişen görüş mesafeleri arasında bir seyre çıkarıyor."

Seymen’in pratiinin öncelikle kendisi ve dünya arasında bir diyalogla baladıı, ele aldıı konular üzerine yaptıı gözlem, aratırma, okuma ve düşünme süreçlerinin sonucunda üretiminin, balangıç noktasından soyutlanarak ve geçirdii sürecin taıyıcısı olarak sunulduunu söyleyebiliriz. Sanatçı, “İşsiz Nesneler • Canlılıın zleri” sergisinde, kültürel olarak yer etmi özne-nesne, organik-sentetik ayrımlarını yeniden sorguluyor ve ilevsizletirilen, deersizletirilen nesneleri, cazip ve yeniden bakılabilir hale dönüştürüyor. Örnein, binayı oluturan beton yapıdan kopup terk edilmi ve ilevsizletirilmi moloz parçalarına bir “reanimation” hamlesi olarak renkli ve pırıltılı bir müdahale yapıyor.

Romantik dönem yazarlarının doa gözlemleri üzerinden insani deerler üretme yöntemlerini kendisi için bir strateji olarak belirleyen sanatçı, çevre-insan ilikisini bugünün koullarında deerlendirip, bugünün materyallerinden insani deerler çıkarmaya çalııyor. Nesnelerin dıında düşünceleri de canlılıın izleri olarak tanımladıı bu çerçevede, Emerson ve Coleridge gibi yazarların doa üzerine yazılarından yola çıkarak hazırladıı çalımalarda, yazı ve düşünce, formun akıkanlıında zamanın ve deerlerdeki dönüşümün etkisini hatırlatan uçucu bir hal alıyor.

Ilgın Seymen, aratırma sürecinin sonuçlarını sunmak için en doru taıyıcıyı seçerken, basit ve gündelik malzemelere de var olabilecekleri yeni bir alan açıyor. Kolaj, video, buluntu nesnelerden oluan heykel ve yerletirme gibi farklı medyumlarından çalımalara yer verdii sergisiyle, sonsuz bir alan olarak tanımladıı, balangıç ve biti noktaları olmayan çevreye yeniden bakmayı öneriyor. Burada canlılar ve cansızlar, doal ve sentetik, özne ve nesne, hissedilen ve bilinen, görünen ve görünmeyen ayrımları ortadan kalkıyor ve tıpkı sanatçının dünyasında olduu gibi birbirleriyle iç içe geçerek karmaık bir bütünlük oluturuyorlar.”

Galeri Bosfor ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi | 10.00-19.00