Kültür-Sanat

'İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde' sergisi SALT Beyoğlu'da

14 Ağustos 2020 11:36

Osmanlı'nın modernleşme sürecine ve tarih sahnesinden çekilmesine tanıklık eden Köpe Ailesi'nin hatıratı, İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde sergisiyle SALT Beyoğlu'ya geliyor. Sergi, 15 Eylül'de ziyarete açılacak.

Köpe Ailesi'nin hikâyesi, Transilvanya'nın Braşov şehri yakınlarında bir köyde doğup büyüyen Andras Köpe ile Breton bir aileden gelen Léocadie Tallibart'ın İstanbul'da yollarının kesiştiği Tanzimat Dönemi'nde başlar. Andras, Avusturya İmparatorluğu'nun baskılarından Osmanlı başkentine kaçmıştır; Léocadie, saatçi ve mücevherci kardeşi Louis ile mimar kardeşi Pierre'e eşlik etmek üzere şehirdedir. 1842'de evlenen çiftin ikinci çocuğu olan Charles ise, Cenova kökenli Trabzonlu bir Levanten aileye mensup Rose-Marie Marcopoli ile 1882'de hayatını birleştirir. Charles ve Rose-Marie'nin Charlotte, Ida, Taïb, Ferdinand, Antoine ve Eugène adında çocukları olur.

Fransızca eğitim alan altı kardeş, hiçbir zaman Osmanlı vatandaşlığına geçmez. Taïb, 1914'te I. Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa süre sonra Braşov'a giderek müttefik Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun üniformasını giyer. 2 yıl sonra İstanbul'da Avusturya-Macaristan ordusuna katılan Antoine, 1917'de Suriye ve Filistin'de görev yapar. Savaşın sona erip iki imparatorluğun çöküş sürecinin başladığı dönemde çoğu İstanbul'da ikamet eden Köpe Ailesi üyeleri, 1918'de Mondros Mütarekesi'ne, 1919'da Paris Barış Konferansı'na, 1 yıl sonraysa şehrin İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından işgaline şahit olurlar.

İşte bu ailenin hatıratına dayanan İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde sergisi, II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve mütareke döneminden ayrıntılı arşiv kayıtlarıyla görsel bir anlatı sunuyor. Aile üyelerinin Braşov, İstanbul, Selanik, Edirne ve Konya gibi şehirlerde şekillenen hayatları, kişisel belgeler aracılığıyla siyasal, toplumsal ve diplomatik tarihin dönüm noktalarına ışık tutuyor.

Ailenin tarihinden yola çıkarak 19. yüzyıldan 20. yüzyıla, imparatorluktan ulus devlete geçişte sınırların belirsizliğine, kimliklerin değişkenliğine ve hayatların devingenliğine uzanan sergi, 15 Eylül-27 Aralık tarihlerinde Salt Beyoğlu'da olacak...

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın...