Politika

İL VE İLÇELERDE 4 YENİ BİRİM KURULDU ANKARA

08 Haziran 2011 15:16

-İL VE İLÇELERDE 4 YENİ BİRİM KURULDU ANKARA - (A.A) - 08.06.2011 - Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'' yenilendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, valilik ve kaymakamlık birimlerinin teşkilatı, bu birimlerdeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları, il ve ilçelerdeki genel idare kuruluşlarının valilikler ve kaymakamlıklar kanalı ile yapacakları yazışmaların esasları ile valiliklere ve kaymakamlıklara gelen ve giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme, ilgili birimlere gönderilme, teslim edilme, dosyalama ve arşivleme esasları yeniden düzenlendi. Yönetmelikle illerde Protokol Şube Müdürlüğü (büyükşehir belediyesi olan illerde) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü kuruldu. Nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerde ise İlçe Hukuk İşleri Şefliği, İlçe Mahalli İdareler Şefliği ve İlçe Bilgi İşlem Şefliğinin kurulması kararlaştırıldı. İlçe Sosyal Etüt ve Proje Şefliği ise bakanlıkça uygun görülen ilçelerde oluşturulacak. Valilik ve kaymakamlıklardaki iş ve işlemler elektronik ortamda yapılacak ve söz konusu işlemler için ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemleri uygulanacak. Belgelerin arşivi de elektronik ortamda tutulacak. Daha önce de kullanılan elektronik yazışmaların hukuki dayanağını sağlayan yönetmelikle bürokrasideki kağıt israfı da önlenmiş olacak. Aynı valiliğe bağlı il genel idare kuruluşları arasındaki yazışmalar doğrudan yapılacak. Ancak, talimat niteliği taşıyan veya vali ve kaymakamlarca bilinmesi gereken yazışmalar valilik ve kaymakamlık kanalı ile yapılacak. Hangi evrakın bu nitelikte olduğu valilik ve kaymakamlıkça çıkarılan İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilecek.

ETİKETLER

haber