Sağlık

Her 3 hastadan biri hastane enfeksiyonu kapıyor; "Sağlık çalışanlarının ellerini temizleme süresi yetersiz"

"Tüm sağlık çalışanlarına düzenli hizmet içi eğitimler verilmeli"

16 Ekim 2019 12:52

Sağlık alanında hastane enfeksiyonları ve ikinci sırada yer alan cerrahi alan enfeksiyonları modern cerrahide halen ciddi sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’de ameliyat olan her 3 hastadan 1’i hastane mikrobu veya cerrahi alan enfeksiyonu sorunu yaşıyor. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Öğce, Türkiye’deki son duruma yönelik sağlık çalışanları ile yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

7 bölgede, 47 şehir ve 228 katılımcı ile yapılan araştırmaya göre, sağlık çalışanları ve hemşirelerin yüzde 86.4’ü enfeksiyonları önlemeye yönelik kılavuzdan haberdar ancak çalıştıkları kurumlarda klıavuz kullanım oranı sadece yüzde 56.6. Araştırma sonuçlarına göre ameliyat olacak hastaların, öncesinde sabun veya antiseptikli solüsyonla banyo yapması gerektiğini söyleyenler yüzde 86.8. Ameliyat öncesi el yıkama süresinin 2-5 dakika olması gerektiğini bilenlerin oranı yüzde 98.7 olarak tespit edildi. 

‘Sabunla yıkanmalı’

Öğce, ortaya çıkan sonuçlar hakkında şunları söyledi:

“Sağlık profesyonellerinin, ameliyata engel olmayacaksa ameliyat bölgesindeki kılların alınmaması gerektiğini bildikleri halde bu durumun birçok kurumda uygulanmadığını belirledik.  Ameliyat sonrası gelişen bu tür enfeksiyonların önlenmesinde bir dizi önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Bunların başında hemşire ve sağlık çalışanlarının el yıkama süresindeki zaman ve sıklığa riayet etmeleri ile hastaların cerrahi işlem öncesi banyo yapmaları geliyor. Bazen iki vaka ve ameliyat arası çok hızlı olabiliyor. Sağlık çalışanları iş yoğunluğundan ellerini yeterli süre fırçaladığını zannediyor. Oysa ki sürenin yetersiz olduğu araştırmada ortaya çıktı. Cerrahi alan enfeksiyonlarının bir diğer önemli nedeni de hastaların cilt florasındaki bakterilerden kaynaklanıyor. Hastalar ameliyat olmadan önce basit bir sabunla yıkansa sorun yüzde 60 azalacak. Cerrahi işlem öncesi 10 önlemi içeren bakım paketi uygulanmalı, tüm sağlık çalışanlarına düzenli hizmet içi eğitimler verilmeli.”