Çevre

Gökova’da taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi

02 Mart 2022 18:13

Muğla Gökova’da yapılması planlanan taş ocağı için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Özmet Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Gökova Mahallesi’ndeki Tembeller Dağı mevkiinde yapılması planlanan II-A grubu (kalker) maden ocağının yılda 700 bin ton kalker üretimi kırma/eleme, hazır beton, beton parke-büz üretim tesisleri için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi tarafından dava açılmıştı.

Yargılama süreci içinde mahkeme, bilirkişi heyetinin alanda inceleme yapmasına karar vermişti. Hazırlanan bilirkişi raporu, 29 Kasım'da mahkemeye sunulmuştu. Bilirkişi raporunda, ÇED incelemesinin gerekliliği yönünde görüş bildirmişti.

Muğla 1. İdare Mahkemesi oy birliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.

Kararda, şu gerekçeler kullanıldı:

“İşleme konu proje sahasına 3 kilometrelik mesafede zeytinlik alanlar bulunduğu ve söz konusu zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu  anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu projenin 3573 sayılı Yasanın belirtilen hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca bilirkişi raporunda proje tanıtım dosyasında jeolojik, hidrojeolojik, çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğinin, dosyadaki toz hesaplarının hava kirliliğinin kontrolü bakımından yetersiz olduğunun, projenin kızılçam orman alanına olumsuz  etkileri bulunabileceğinin belirtilmesi karşısında dava konusu "kalker üretimi, kırma-eleme tesisi, hazır beton tesisi ve beton parke büz üretim tesisi" projesi hakkında Muğla Valiliği tarafından verilen dava konusu 29/03/2021 tarih ve E.202177 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” (ANKA)