Yaşam

Eygi: Bugünkü düzen İslam’a aykırı ve zıt bir ideoloji üzerine kurulu; bu sisteme iyi demek küfre götürür

"Her geçen gün kötülükler artmakta bu büyük Kıyamet’ten önceki küçük Kıyamettir"

15 Şubat 2016 13:12

Okuyucularından gelen soruları köşesinde yanıtlayan Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Türkiye’nin bugünkü düzeni, İslamî kriterlere göre iyi midir, kötü müdür?" sorusuna, "Kötü olduğundan hiç şüphe yoktur.  Bugünkü düzen veya sistem, İslam’a aykırı ve zıt bir ideoloji üzerine kurulmuştur. Buna bile bile iyi demek küfre götürür" yanıtını verdi.

Eygin’in Vahdet’te “Sorular” başlığıyla bugün (15.02.2016) yayımlanan yazısında yer verdiği soru ve cevaplar şöyle:

Soru: Türkiye Suriye’deki iç savaşa  müdahale etmeli mi (katılmalı mı)?..

Cevap: Bendeniz bu konunun uzmanı değilim.  Uzmanlar soğukkanlılıkla düşünsünler, müzakere edip tartışsınlar, karar ona göre verilsin. Bir Müslüman olarak, sorumluların istişareden sonra istihare yapmalarını veya yaptırmalarını da tavsiye ederim.

Soru: Rusya’nın koruması altındaki zâlim rejim kuvvetleri Haleb’i kuşatmaya başladı. Büyük sayıda göçmen Türkiye hududuna dayandı. Devletimiz bu göçmenleri kabul etmeli mi?..

Cevap: Savaştan, zulümden, vahşetten kaçan bu kardeşlerimiz, bu insanlar mutlaka ülkemize alınmalı, elden geldiği kadar geçimleri, barınmaları sağlanmalıdır. Onları orada ölüme terk edemeyiz.

Soru:  Türkiye’de, Ortadoğu’da,  İslam aleminde, bütün dünyada işler iyiye mi gidiyor, kötüye mi?..

Cevap: İyiye gittiğini iddia edecek biri çıkarsa onun aklına şaşılır… Her geçen gün kötülükler artmaktadır. Bunun sonu, büyük Kıyamet’ten önceki küçük Kıyamettir. Yani üçüncü dünya savaşıdır.

Soru: Ben bu yaz kırsal kesimde yüzme havuzlu lüks şahane bir villa yaptıracağım,  savaş bu inşaata sekte vurabilir, binaenaleyh savaş olmayacak diyorum…

Cevap: Savaşın çıkıp çıkmaması senin keyfine zevkine kalmış bir mesele değildir. Saçmalamayı bırak.

Soru: Adam başına 400 lira ödenen lüks restoranda, karım ve iki çocuğum ile birlikte (Hesap bin 600 lira, ayrıca bahşiş vs…) yemek yemem doğru mudur?..

Cevap: İslam dini israfı haram kılmıştır. Bir Müslüman olarak öyle yerlerde lüks ve israflı yemek yemeniz haramdır, ayıptır, günahtır.

Soru: Zekatımı bir derneğe, vakfa, tarikata, tüzel kişiye verebilir miyim?..

Cevap: Şeriat ve fıkıh zekatların, onları almaya hakkı olan gerçek kişilere, temlik edilmek suretiyle verilmesini emr etmektedir. Derneklere, vakıflara zekat verilmez, verilirse, zekat borcu ödenmiş olmaz. Bu konudaki aykırı ictihad ve fetvalar geçersizdir.

Soru: Farz namazlarını tek başıma kılabilir miyim?..

Cevap: Şer’î bir özürleri yoksa, erkek Müslümanların farz namazları cemaatle kılmaları gerekir. Özürsüz kimselerin cemaate katılmaları mecburîdir, keyfe ve isteğe bırakılmış değildir.

Soru: Hangi imamların ardında namaz kılınabilir?...

Cevap: İtikaden Sünnî olmaları, fıkıh ve kıraat ilimlerinde yeterli olmaları, taharete çok dikkat etmeleri gerekir.

Soru: Türkiye’nin bugünkü düzeni, İslamî  kriterlere göre iyi midir, kötü müdür?..

Cevap: Kötü olduğundan hiç şüphe yoktur.  Bugünkü düzen veya sistem, İslam’a aykırı ve zıt bir ideoloji üzerine kurulmuştur. Buna bile bile iyi demek küfre götürür.