Sosyal Güvenlik

Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsam aylığım kesilir mi?

25 Ağustos 2008 03:00

Cevap: 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli olup tekrar çalışanlar hakkında eski 506, 1479 ve 5434 sayılı Kanunların ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

Emekli olan bir kişi daha sonra SSK’ya tabi bir işe girmişse prime esas kazancı üzerinden yüzde 31 ila yüzde 36 oranında sigorta primi kesilecektir. Şayet emekli olan kişi Bağ-Kur kapsamında bir işte çalışmaya devam ediyorsa almakta oldukları emekli aylıklarından 2008 yılında yüzde 12 oranında, 2009 yılında yüzde 13 oranında, 2010 yılında yüzde 14 oranında, 2015 ve takip eden yıllarda ise yüzde 15 oranında “Sosyal Güvenlik Destek Primi” kesilecektir.

Ancak emekli aylıklarından kesilecek destek primi için üst bir limit getirilmiştir. Kesilecek olan sosyal güvenlik destek priminin tutarı, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara (kendi nam ve hesabına çalışanlara), ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz. Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmayacaktır. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

Kural olarak emekli olduktan sonra kamu kurumlarında çalışanların emekli aylıklarının kesilmesi gerektiğinden bu durumdakiler için sosyal güvenlik destek primi ödenmesi de söz konusu olmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra emekli olan kimselerin hizmet akdine göre çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıkları kesilecektir. Emekli olan kimselerin kendi nam ve hesabına bir işte çalışmaları halinde emekli aylıkları kesilmeksizin almakta oldukları emekli aylıklarından yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

Emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ise hem emekli aylıklarını alabilecek hem de sosyal güvenlik destek primi ödenmeyecektir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra da kural olarak emekli olduktan sonra kamu kurumlarında çalışanların emekli aylıkları kesilecektir.

Emekli aylığı kesilmeksizin görev alınabilecek kamu görevleri ile ilgili 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılı istisnalar devam etmektedir. Bu istisnalar; Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar, Cumhurbaşkanlığına seçilenler, dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, Yasama Organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenlerdir.