Gündem

Dört eski bakan ile ilgili 'yolsuzluk' fezlekesi Meclis tatile girmeden önce gönderilmiş

Adları yolsuzluk iddialarına karışan dört eski Bakan hakkında hazırlanan fezlekenin TBMM tatile gönderilmeden önce Meclis'e gönderildiği ortaya çıktı

04 Mart 2014 23:08

Hülya Karabağlı / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “17 Aralık” soruşturmasında adı geçen dört eski bakan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar ile ilgili olarak hazırladığı fezlekelerin Meclis tatile girmeden önce gönderildiği anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Savcılık, söz konusu fezlekeleri 27 Şubat 2014'te Meclis'e gönderdi. Fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na 28 Şubat'ta ulaştı.

 

Evrak'tan geçmedi

 

Ancak, fezlekelerden kimsenin haberi olmadı. Bunda, normal prosedürün işletilmemesi etkili oldu. Meclis'e gelen her şeyin ilk uğradığı 'Genel Evrak' birimine fezlekeler giriş yapmadı. TBMM Başkanlığı, fezlekelerle 28 Şubat'tan bu yana ilgili birimlere sevk işlemi yapmadı. Bu nedenle, Meclis çalışırken fezleke bilgisi ulaşmadı.
TBMM Başkanlığı'nın, Meclis'de gergin ortam ve seçim atmosferi nedeniyle beklettiğine dikkat çekiliyor.

 

10 klasör

 

Üç bakanla ilgili fezlekenin , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üst yazı ve yazı ekinde bulunan 10 klasörden oluştuğu belirtiliyor. Bayrraktar'la ilgili bir klasör deniyor.

 

Fezlekelerin prosedürü

 

TBMM yerel seçim tatiline girdiği için fezlekeler biraz daha bekleyecek. Meclis açıldığında, TBMM Başkanlığı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunulacak. Fezlekeler, milletvekili  fezlekesi  gibi işlem görmeyecek. Anayasa'nın 100. maddesi işletilecek.

Anayasa'ya göre başbakan ve bakanlar hakkındaki fezlekeler Anayasa'nın 100. maddesine göre işlem görüyor.
"Meclis soruşturması" başlıklı 100.madde şöyle:

Başbakan veya Bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında Komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır. Meclisteki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz


 

İlgili Haberler