Yaşam

Doktora öğrencilerine 10 bin liralık burs

Tarih Vakfı tarafından doktora öğrencilerine verilecek 'Adalet Ağaoğlu Tez Bursu' için son başvuru tarihi 15 Haziran

10 Haziran 2016 21:53

Yazar Adalet Ağaoğlu'nun, kurucu mütevellilerinden ve en yakın destekçilerinden biri olduğu Tarih Vakfı, edebiyat ve tarih ilişkisini konu alan çalışmalar yürüten doktora öğrencilerine her yıl Adalet Ağaoğlu adına burs veriyor. 

Burs başvurusunda bulunacak adayların resmi bir doktora programına kayıtlı ve tez yeterlilik sınavını başarıyla geçmiş olmaları; edebiyat - tarih ilişkisini ele alan tez önerilerinin onaylanmış olması gerekiyor. Türkçe dışında bir dilde yazılmış doktora tez önerileri de kabul edilecek olmakla birlikte, bu durumda, söz konusu tez önerilerinin yazarları tarafından Türkçeye çevrilmiş olarak değerlendirmeye sunulması bekleniyor.

Teşvik bursu ön başvurusu için istenen belgeler şöyle:

1)Başvuru Formu
2)Öğrenci belgesinin aslı
3)Doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti. 
4)Lisans (ve yapmışsa tezli yüksek lisans) mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti. 
5)Lisans (ve yapmışsa tezli yüksek lisans) transkriptlerinin aslı veya onaylı sureti. 
6)Öğrencinin tez aşamasında olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslı. 
7)Doktora tez konusunu ve konunun enstitü tarafından resmi olarak kabul edildiğini gösteren imzalı-mühürlü belge
8)Tez öneri formunun (tezin konu, amaç, yöntem vb. bilgilerinin içeren form) PDF formatındaki dosyası.

Ön elemeyi geçen adayların, vakıf tarafından yapılacak duyuru sonrasında jüri üyelerinin için tez önerisinin 5 (beş) adet ciltlenmiş (tüm sayfalarını içeren) kopyasını postayla veya elden Tarih Vakfı'na ulaştırmaları bekleniyor.

Burs başvuruları e-posta üzerinden dijital olarak, her yıl 1 Nisan - 15 Haziran tarihlerinde vakfa ulaştırılacak. Tüm başvurular arasından burs jürisince 16 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ön elemeden seçilen adaylardan, ilanı takip eden en geç iki hafta içinde belgelerini Tarih Vakfı'na ulaştırmaları beklenecek. Burs jürisinin ödül verilmeye değer bulduğu aday ile ilgili karar, her yıl ekim ayı sonunda Tarih Vakfı tarafından açıklanacak.

Bursa layık görülen aday, ödül belgesinin yanı sıra, her yıl Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda para ödülüyle ödüllendirilecek, bu rakam 2016 yılında 10 ay için toplam 10.000 TL olarak belirlendi.

Başvuru formuna ve diğer gerekli belgelere şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

http://tarihvakfi.org.tr/uploads/A.A.BasvuruFormu.docx

http://tarihvakfi.org.tr/uploads/A.A.TezOneriFormu.doc

http://tarihvakfi.org.tr/uploads/A.A.BursYonetmeligi_son_11.12.15.docx

Burs başvurularınızı aagaogluburs@tarihvakfi.org.tr adresine gönderebilirsiniz.