Sosyal Güvenlik

Diploma denklik mağdurları kanuni düzenleme istiyor

Platform, Meclis’te vekillere gitti, önerilerini anlattı

08 Mart 2023 11:42

T24 Ankara

Yurtdışı Mezunları Diploma Denklik Platformu, diploma denklik mağdurlarının sorunlarını çözmek amacıyla hazırladıkları kanuni düzenlemeye ilişkin taslak teklifi, dün hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerine sundu. Platform üyeleri, mağduriyetin giderilmesi için bir an önce kanuni düzenlemenin Meclis’ten geçirilmesini talep etti.

Yurt dışında üniversiteyi tamamladığı halde YÖK’ün denklik vermediği yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı mağduriyetin çözümü için harekete geçen Yurtdışı Mezunları Diploma Denklik Platformu, dün Meclis’te iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle bir araya geldi. Aralarında doktor, mühendis, hukukçu ve öğretmen gibi binlerce mezunun, denklik alamadığı için mesleklerini yapamadığını ve ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten platform üyeleri, hazırladıkları kanun taslağını da milletvekillerine sundu.
Platform üyeleri, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yanı sıra CHP’li milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Mahmut Tanal ile görüştü.

"Binlerce dava açılıp kazanıldı, YÖK kararları uygulamıyor"

Platform Başkanı Erdoğan Kılınç, YÖK yönetmeliğine göre dünyada ilk bin üniversite içerisinde yer alan Stanford, MIT ve Harvard gibi üniversite mezunlarının diplomalarının Türkiye’de doğrudan denk kabul edildiğini ancak ABD’de bile dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olduğu halde YÖK’ün denklik vermediği mağdurların bulunduğuna dikkati çekti.

Diploma denkliği için bugüne kadar binlerce dava açıldığını ve kazanıldığı halde YÖK’ün hiçbir gerekçe belirtmeden mahkeme kararlarını yerine getirmediğini savunan Kılınç, sorunun çözümü için önerilerini de şöyle sıraladı:

"78. maddeye eklenecek bir cümle ile sorun çözülür"

"Türkiye’nin yedi bölgesinde her bölgede iki üniversiteye görev verilerek, intibak komisyonları kurulabilir ve her bir bölümden alınmış diploma ve transkiriptler Türkiye’de aynı bölüme ait transkiriptle karşılaştırılarak öğrencinin Türkiye’deki aynı bölüme göre eksik dersleri tespit edilebilir.

Eksik derslerin ilgili ihtisaslaşmış üniversitede tamamlattırılmasının sağlanması ile de denklik sağlanabilir. 2006'da yapıldığı gibi kapsamlı bir diploma denklik düzenlemesi getirilsin istiyoruz. 2547 sayılı Yasa'nın 78. maddesine ek bir cümle eklenerek öğrencinin eğitime başladığı tarihte YÖK’ün tanıdığı üniversitelerden mezun olanların , sahte diploma ve terörle iltisak gibi durumlar hariç olmak kaydıyla staj ve fark dersleri ile denklik belgelerinin verilmesini umut ediyoruz.
"