Gündem

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Sel taşkınları idarenin 'hizmet kusurudur'; tazminat talep edilebilir

13 Temmuz 2020 16:08

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmenson aylarda meydana gelen sel ve su taşkınlarına ilişkin idare hukukuna vurgu yaparak "Hizmet kusuru" gerekçesiyle vatandaşların tazminat talep etme hakkı olduğunu söyledi.

Ekmen yaptığı yazılı açıklamada Artvin Yusufeli’nde yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek "Devlet idaresindeki koordinasyonsuzluğun" bu tür durumlarda da etkisini gösterdiğini söyledi. Ekmen "sel taşkınları ve buna bağlı ortaya çıkan maddi zararlar ve can kayıpları kader değildir" dedi.

Koordinasyonsuzluğun idare hukuku anlamında bir “hizmet kusuru” olarak olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Ekmen "devletin mali sorumluluğu doğmaktadır" diye konuştu. Yani Ekmen, vatandaşların doğan zarardan idareden tazminat talep etme hakkı olduğunu belirtti. Ekmen mahkemelerin idareleri tazminata mahkûm eden kararlarına atıf yaptı. “Son 50 yılda illere düşen en büyük yağış miktarı” gibi gerekçelerle meydana gelen sel ve su taşkını felaketlerini mücbir sebep kapsamına alma savunması kabul görmemiş ve devlet kurumları sorumluluktan kurtulamamıştır" dedi.   

Ekmen, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yenilenmesi gereken pis su bertaraf hatlarının uzunluğu onbinlerce km olup mali karşılığı yaklaşık ise milyarlarca TL’dir. Yeni yapılaşması muhtemel alanların altyapı gereksinimleri eklendiğinde yerel yönetimlerin kendi imkanları ile bu alanı yönetemeyeceği açıktır.  Doğru ve yerinde alt yapı harcamaları ile can ve mal kaybının da önüne geçilebilecektir. Bu anlamda yapılacak düzenlemeler aynı zamanda doğayla uyumlu bir hayat demektir.

 Ekmen, sel ve taşkın afetlerini önlemek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

  • Afet yönetim planları raflardan inmeli ve uygulamada hayat bulmalıdır. Müdahale planlarından ziyade gerçekçi zarar/risk azaltma planlamasına önem verilmelidir.
  • DSİ Su Havza Planları bir an önce tamamlanmalı, tamamlandığı düşünülüyor ise ülkedeki tüm imar planları bu plana göre revize edilmelidir.
  • Afet planlamaları anlık kararlara maruz bırakılmamalıdır, afet riskini gözetecek imar planları hayata geçirilmelidir. Planların yapılara uydurulması yönteminden acilen vazgeçilmeli ve yapıların planlara uyması sağlanmalıdır.
  • Kaçak ve plansız yapılaşmaların ciddi bir biçimde önüne geçilmeli, “imar barışı” adı altında yapılan popülist yaklaşımlardan uzak durulmalıdır.
  • Kentsel dönüşüm uygulamalarına, altyapı değişimleriyle birlikte hız verilmelidir. Altyapı gereksinimlerinin tüm yükü yerel yönetimlere bırakılmamalıdır.
  • Yağmursuyu altyapıları tetkik edilerek, kanalizasyon altyapıları ile karıştığı kısımlar düzenlenmeli ve birbirinden ayrıştırılmalıdır.
  • Şehircilik ve plan hataları dolayısıyla sel sularının deşarjının mümkün olmadığı mahallelerde suların toplandığı çukur kısımlara sel havuzları oluşturup terfi (pompa) gücüyle yağmur sularının uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
  • Yağmur suyunun geri kullanımına imkân tanıyan ve yurt dışında uygulama bulan projelerin ülkemiz şartlarında uyarlanması ve uygulanması teşvik edilmelidir.
  • Şehir içlerinde altyapı hatlarının tıkanmasının en önemli sebeplerinden biri olan karayollarına taşınan toprak, çamur ve diğer atıkların aktarımı kesin olarak engellenmelidir.
  • Yağmur suyu hatlarının toplanarak arıtılarak, varsa doğal su kaynaklarına eğer doğal kaynaklar yok ise; bu amaç için yapılacak sulama barajlarına deşarjları sağlanmalıdır.

TIKLAYIN - 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin kaybolduğu Artvin'deki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi