Eğitim

Danıştay'dan 'Atatürk köşesi' kriterleri

Özel okullar yönetmeliğinde ‘Atatürk köşesi' bulunması yönündeki düzenlemeye yer verilmemesi ve ‘Atatürk köşesine ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmaması nedeniyle iptal davası açılmıştı

20 Nisan 2018 17:56

Danıştay  8. Dairesi, İstanbul Barosu’nun açtığı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Okulları'nda ‘Atatürk köşesi kaldırılmasın’ davasında son sözünü söyledi. Danıştay'ın kararında “Atatürk köşesinin, Atatürk ilke ve inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenmesi” gerektiği vurgulandı. 

MEB değiştirdi

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Barosu avukatı Atilla Özen, 20 Mart 2012 tarihli MEB Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği’nde eski yönetmelikte olan özel öğretim kurumu binalarının idari birimlerinde ‘Atatürk köşesi’ bulunması yönündeki düzenlemeye yer verilmemesi ve ‘Atatürk köşesine ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmaması nedeniyle iptal davası açmıştı. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun yönetmeliği durdurma kararının ardından MEB, 2017’de yönetmeliği değiştirdi ve okullarda Atatürk köşesi bulunmasına ilişkin düzenleme yaptı.

Danıştay 8. Dairesi de 27 Şubat’ta, İstanbul Barosu’nun davasını ‘konusu kalmadığı’ gerekçesiyle reddetti. Kararda, özetle şöyle denildi: “Anayasamızda ve kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak Türk milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacı olduğu, bu bağlamda; özel öğretim faaliyetinin, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi ekseninde özel öğretim kurumlarında yer alacak Atatürk köşesinin bu amaç ile bütünlük taşıyacak nitelik ve içerikte olması gerektiği....” 

Davacı İstanbul Barosu avukatı Atilla Özen, “Maksat hasıl oldu. Atatürk köşesi oluşturulması yönünde düzenleme yapıldığı için Danıştay davamızı reddetti” dedi. ​