Çevre

Danıştay, Yenice'de yapılacak termik santralin iptalini onadı

04 Şubat 2021 12:22

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan ‘Çırpılar Kömürlü Termik Santralı’ için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun iptalini Danıştay 6. Dairesi onadı. Bu kararla termik santral Çanakkale’ye yapılamayacak.

Taşyapı-Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Bakanlık, ÇED olumlu kararı verdi. Projeye karşı çıkan TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği kararı mahkemeye taşıdı. Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada ÇED olumlu kararının iptaline karar verildi. Şirket kararı temyize götürdü. Ardından Danıştay 6. Dairesi ‘ÇED olumlu kararının iptali’ kararının ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve alınan kararın onanmasına karar verdi.

TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Daha önce mahkemenin verdiği iptal kararında; santralin yer seçiminin üst ölçek plana aykırı olması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ilişkin çalışmalarla birlikte hava kirliliği ve su çalışmalarının yetersiz olması gerekçeleri dikkat çekiyordu. Bölgenin hava, su ve toprak kalitesini olumsuz etkileyecek, bölgedeki tarımsal üretim üzerinde risk oluşturacak projenin ÇED raporu hakkında verilen olumlu kararının kesin olarak iptali yöre halkına rahat bir nefes aldırdı.”