Eğitim

Danıştay'dan, MEB ile Hizmet Vakfı protokolünün örgün eğitime ilişkin bölümüne engel

"Yıllardır protokoller ile öğrencilerimizin cemaatlere teslim edilmesine karşı hukuki mücadele yürütüyoruz"

05 Mart 2019 07:38

Eğitim Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı arasında “Değerler Eğitimi Verilmesine Dair’’ işbirliği protokolünün iptali isteğiyle açtığı davada, Danıştay 8. Dairesi söz konusu protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı yönünden yürütmesini durdurdu. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Danıştay’ın “Protokol Anayasa’ya aykırı” dediğini belirterek “İptale karşın çalışmaya devam edenler suç işliyor” uyarısı yaptı.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, MEB ile Hizmet Vakfı arasında yapılan iş birliği protokolü, vakfa tüm eğitim kademelerindeki okullarda panel, sempozyum, yarışma, yaz okulu etkinliği düzenleme hakkı veriyor. Kararda, “Davaya konu olan işlemin, örgün eğitim kurumlarına yönelik kısmının, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, bu kısım yönünden 2577 sayılı kanunun 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır’’ denildi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan, “Yıllardır protokoller ile meslek hakkımıza ve öğrencilerimizin kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkına yönelik saldırılara, eğitim kurumlarının dini yapılara, cemaatlere, eğitimci niteliği taşımayan kişilere, kurumlara teslim edilmesine karşı hukuki mücadele ve velilerimizle birlikte eylemsel mücadele yürütüyoruz" dedi.