Sağlık

Çocukluk çağında obezite gün geçtikçe artıyor: Aileler, hangi önlemleri alabilir?

25 Mart 2021 15:02

Çocukluk çağı obezitesi sayısının her geçen gün artarak önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, "İlkokul 2’nci sınıf çocuklarında fazla kilolu olma oranı yüzde 14.6, obezite oranı ise yüzde 9.9” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, çocukluk çağı obezitesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Elkin, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı yüzde 19,6 olarak görülüyor. Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (COSI-TUR) 2016 yılı verilerine göre ise ilkokul 2’nci sınıf çocuklarında fazla kilolu olma oranı yüzde 14.6, obezite oranı yüzde 9.9"  bilgisini aktardı.

"Ekran başındaki süre çok önemli"

Obezite yüzdesinin uyku süresi kısaldıkça daha fazla olduğunu söyleyen Elkin, "2 yaşından sonra ekran maruziyetinin günde 2 saati aşmaması, televizyon ve ekran karşısında yemek yenmemesi ve çocukların odasında televizyon, cep telefonu ve tablet bulundurulmaması önemli"  dedi.

"Sorunlar sadece fiziksel değil"

Obezitenin fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik problemlerin beraberinde geleceğini söyleyen Elkin, aynı zamanda çocukluk çağı obezitesinin sadece çocukluk kalmadığını belirtirken şunları belirtti: "Obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz ve bazı kanser türlerine neden olur. Bu nedenle sağlıkçılar olarak önceliğimiz obezite geliştikten sonra tedavi etmek değil, bebeklik çağından hatta anne karnındaki prenatal dönemden başlayarak alınacak koruyucu önlemlerle obezitenin gelişmesinin önlenmesidir”

"Çözüm zor değil"

Elkin bu çocukluk çağı obezitesinin çözümünün zor olmadığını belirterek sözlerini şunları ekledi: "Çocukluk ve adelosan çağı obezitesinin önlenmesinde bireysel, aile, okul ve toplum temelli önlemlerin hepsi çok önemlidir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesinde ve çocuğun fiziksel aktivitesinin sağlanmasında aileye, özellikle de anneye çok büyük görevler düşmekte. Obeziteden korunmada yalnızca çocuk için değil tüm aile bireyleri için sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığının oluşturulması gerekiyor. Ebeveynler beslenme ve fiziksel aktivite açısından çocuklar için iyi birer rol modeli olmalı. Okul çağı çocukları ve gençler için sağlıklı okul çevresi, sağlıklı beslenme okuryazarlığı ve fiziksel aktivite rehberleri oluşturulmalı. Obezitenin önlenmesi toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli."