Politika

Cinsel istismar düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda tasarıdan çıkarıldı

Adalet Bakanı istismar tasarısını savundu: Yüzyıllardır bu topraklarda var olan kültür!..

23 Kasım 2016 12:37

Muhalefetin sert tepkisine neden olan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geri çekilen cinsel istismar düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda tasarıdan çıkarıldı.

Adalet Komisyonu'nun bugün yaptığı toplantıda 'çocuklara cinsel istismar' maddesini tasarı metninden çıkarıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tasarıya eklenen fıkranın algı kurbanı olduğunu söyledi ve "Biz meramımızı anlatamadık" dedi. Bozdağ, önergeyi savunarak "Yüzyıllardır bu topraklarda var olan kültürün, 2015’te yürürlüğe giren kanunlarla birdenbire değiştirilmesi, herkesi aynı noktaya çekmesi zor. Kültür nasıl zaman içinde gelişiyorsa kalkması da zaman alır" dedi.

Cinsel istismar tasarısının komisyona geri çekilmesi de sorun oldu

Cinsel istismar tasarısının geri çekilmesi Genel Kurul'un dünkü oturumunda sorun oldu. CHP af niteliği taşıdığı iddiasıyla maddenin kabul edilmiş sayılamayacağını, MHP ise  'tekriri müzakere' yapılmadan komisyona çekilmeyeceğini söyledi. İç tüzük ihlali üstünde uzun tartılmaların ardından Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören tasarının istismar maddesini düzenleyen geçici birinci madde komisyona çekilmiş oldu. 

TBMM Adalet Komisyonu, erken yaşta evliliklerle ilgili düzenlemeyi bugün görüşüyor. Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, TBMM Genel Kurulunda hükümet adına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla komisyona geri çekilen Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı'nın erken yaşta evliliklerle ilgili geçici 1. maddesinin yarın görüşüleceğini söyledi. Komisyon, bugün saat 10.00'da toplandı.

AKP 6 vekille verdiği istismar önergesini 10 vekili ile tasarı metninden çıkardı

Adalet Komisyonu, bugün yaptığı toplantıda AKP’li iki ayrı önergeye toplam 10 milletvekilinin verdiği imza ile ‘çocuklara istismar’ maddesini tasarı metninden çıkardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tasarıya eklenen fıkranın algı kurbanı olduğunu söyledi ve "Biz meramımızı anlatamadık" dedi. Bozdağ, önergeyi sonuna kadar savundu ve "Yüzyıllardır bu topraklarda var olan kültürü, 2015’te yürürlüğe giren kanunlarla birdenbire değiştirmesi, herkesi aynı noktaya çekmesi zor. Kültür nasıl zaman içinde gelişiyorsa kalkması da zaman alır" dedi.

AKP’li 10 vekilin imzası 

Komisyonda konuşmalar sürerken istismar maddesinin tasarı metninden çıkarılması önergesi  dağıtıldı. Tasarıya eklenen geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını öngören önergeye AKP’den Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Denizli Milletvekili Cahit Özkan,  Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya imza verdi. Gerekçede ise, AKP’den komisyon üyesi üç milletvekili Kerem Ali Sürekli, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve Bakıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı’nın imzası var. 

Metnin veya maddenin geri istenmesi

MADDE 88– Esas komisyon veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, belli bir veya birkaç maddesinin, komisyona geri verilmesini, bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.

Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilir. Tasarı veya teklifin tümü geri istenmişse, tasarı veya teklif hakkında verilen bütün önergeler esas komisyona verilir.Tasarı veya teklifin belli bir veya birkaç maddesi geri istenmişse, o madde veya maddeler hakkındaki önergeler esas komisyona verilir. 

Genel Kurul'da yeniden görüşme 

MADDE 89– Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.

Bu istem Danışma Kurulu'nun görüşü alındıktan sonra Genel Kurul'unca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır.

Anayasa değişikliği görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz.