Politika

CHP'li Mahmut Tanal: Burhan Kuzu'nun milletvekilliği düşürülsün

"Milletvekili seçilen kişi Cumhurbaşkanı’na danışmanlık görevini yapamaz"

20 Ocak 2016 22:34

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdi. Tanal, milletvekili seçilen kişinin Cumhurbaşkanı’na danışmanlık görevini yapamayacağını savunarak, Anayasa’nın 82. maddesini ve TBMM İç Tüzüğü’nün 137. maddesini dayanak olarak gösterdi.

CHP’li Tanal verdiği dilekçede, Anayasa’nın 82. maddesinde yer alan, “TBMM üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler” hükmüne işaret etti. Tanal ayrıca, TBMM üyesinin “belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere bakanlar kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesinin meclisin kararına bağlı olduğu” hükmünü de hatırlattı.

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na Kuzu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin verdiği dilekçe şöyle:

İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olduğu yönünde basında haberler çıkmış ve twitter hesabında “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı” ibaresine yer verilmiştir. Milletvekili seçilen kişi Cumhurbaşkanı’na danışmanlık görevini yapamaz.

Anayasa’nın 82. maddesi gereğince;

Madde 82- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir” hükmü amirdir.

Miletvekili Sayın Burhan Kuzu’nun Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini devam ettirmesi halinde, Anayasa’nın 82. maddesi ve 31.10.1984 tarih ve 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 137. Maddesi gereğince milletvekilliğinin düşürülmesine karar verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.