Politika

CHP'li Ağbaba: Jöleli Saray'da viskisini yudumlarken ülkeyi yönetecek; bir tane partili padişah var mı?

"Dünyada dağla ve adayla konuşabilmeyi başarabilen tek parti sizsiniz, sizi tebrik ediyorum"

18 Ocak 2017 13:45

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yapılacak anayasa değişikliğinin ikinci tur oylaması öncesinde AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’na seslenirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'u ima ederek "Ülkeyi jöleliler yönetecek. Onlar yüksekten hükmedecekler. Aşkın Bak da Ayşe Hanım da orada oturacak, bağırıp duracak. Örneğin, artık Saray'daki jöleli viskisini yudumlarken 'Ayşe Hanım, şunu yap' 'Aşkın laf at' diyecek" ifadesini kullandı. Partili cumhurbaşkanılığını öngören anayasa değişikliği teklifini eleştiren CHP'li Ağbaba, "Bizim tarihimizde padişahlar var, yöneticilerimiz var ama bakın, padişahlar bile partili değil. Hatırlayın geçmişimizi, bir tane partili padişah var mı?" die konuştu.

Tarikat liderleri: Cumhuriyet son buldu, Osmanlı kuruluyor, Tayyip Bey 1. padişahımız

AKP hükümetlerinde İmralı ve Kandil'le görüşmelerini hatırlatan Ağbaba, "Hükûmet geçmişte İmralı'yla görüşüyorum, Kuzey Irak'ta PKK yöneticileriyle pazarlıklar yapılıyordu? Hükûmeti, AKP'yi tebrik etmek lazım, dünyada dağla ve adayla konuşabilmeyi başarabilen tek parti sizsiniz, sizi tebrik ediyorum" dedi. 

Ağbaba'nın tutanaklara geçen konuşması şöyle:

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Malum, bugünlerde Meclisin gündemi Anayasa değişikliği ama AKP geçmiş tecrübesine dayanarak bu değişikliği, açık bir rejim değişikliği olmasına rağmen farklı bir isimle seslendiriyor: "Cumhurbaşkanlığı sistemi." Meclisin iradesi yok ediliyor, Türkiye'nin bütün kurumları baştan aşağıya geriye götürülüyor, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirileceği dillendiriliyor, partili cumhurbaşkanlığı geliyor, açıkça rejim değiştiriliyor ama buna iktidar ne diyor? "Cumhurbaşkanlığı sistemi." Hani geçmişten tecrübe var ya değerli milletvekilleri, Hükûmet geçmişte Öcalan'la görüşüyordu, ne diyordu? "İmralı'yla görüşüyorum." Kuzey Irak'ta PKK yöneticileriyle pazarlıklar yapılıyordu, Hükûmet ne diyordu? "Kandil'le görüşüyorum." Değerli arkadaşlar, Hükûmeti, AKP'yi tebrik etmek lazım, dünyada dağla ve adayla konuşabilmeyi başarabilen tek parti sizsiniz, sizi tebrik ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Yine, geçmişte, beş altı yıldan beri "Esed, Esed, Esed." diyorlar, Esad'la görüşüyorlar ama ne diyorlar? "Suriye rejimiyle görüşüyoruz." diyorlar.

Değerli arkadaşlar, bakın, partili cumhurbaşkanlığı aslında altı çizilmesi gereken bir şey. Bizim tarihimizde padişahlar var, yöneticilerimiz var ama bakın, padişahlar bile partili değil. Hatırlayın geçmişimizi, bir tane partili padişah var mı? (CHP sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, bu Anayasa değişikliği neler getiriyor, esas amaç ne, bakın, ben size anlatayım. Bakın, bu Anayasa değişikliğiyle mülkiyet hakkı bile elden alınacak.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Nereden? Yok öyle bir şey.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, bugünlerde geçmişte yandaş olan, beraber yürüdüğünüz insanların malına el koyuyorsunuz ya, siz de eğer yarın reisle ayrı düşerseniz sizin de mal varlığınıza el konulabilir, bunun altını çizmek istiyorum. Bakın, birçoğunuzun durumu iyi, maşallah, zenginsiniz, ciplere biniyorsunuz, Audi'ye biniyorsunuz, dikkat edin kendinize, o nedenle biraz gözden geçirin kararınızı verirken. (CHP sıralarından alkışlar)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Hadi oradan ya.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Allah Allah.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Siz niyet okuyorsunuz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sen nerede bağırıyorsun, CHP Grubuna bağır.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir de milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Vallahi billahi anlayabilmiş değilim, bu milletvekili sayısı 550'den 600'e niye çıkıyor, neye ihtiyaç var, hangi şeyle milletvekili aranıyor, ben bilmiyorum.

SALİH CORA (Trabzon) - Ağbaba, sen nerede oturuyorsun?

ELİ AĞBABA (Devamla) - Düşünün arkadaşlar, bakın, Meclis kapatılıyor, yetkileri elinden alınıyor, kolu kanadı kırılıyor hem de vekil sayısı artırılıyor. Bakanlar Kurulu artık içimizden çıkmayacak. Değerli arkadaşlar, Meclisin denetim yetkileri azaltılıyor ama milletvekili sayısı artırılıyor. Benim aklıma hiçbir şey gelmedi ama bir şey geldi aklıma değerli arkadaşlar: Bu, Meclise rüşvettir, rüşvet, rüşvettir Meclise.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ne alakası var? Saçma sapan konuşma ya, saçmalıyorsun.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Avrupa Birliği standartlarına yaklaşıyoruz.

VELİ AĞBABA (Devamla) - 50 milletvekili size rüşvet veriliyor. Bunu tekrar değerlendirmenizi rica ediyorum. Bakın değerli arkadaşlar, ayrıca beş yıla yükseltiliyor.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Temsili yaygınlaştırıyoruz.

VELİ AĞBABA (Devamla) - 50 milletvekilinin beş yıllık maliyeti tam olarak değerli arkadaşlar 184 milyon 500 bin lira ek yük getiriyor. Değerli arkadaşlar, bakın, eğer bu değişiklik geçerse milletvekiline ihtiyaç kalmayacak.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Vekil olayının para boyutuna bakan tek kişi sizsiniz herhâlde. Vallahi şaşkınım, yapmayın ama ya, 50 kişinin maliyeti mi var yani? Bunu mu hesap ettiniz.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Artık insanlar dertlerini, dermanlarını Ayşe Hanım Meclise değil, kime anlatacak? Saray'a. Örneğin, artık Saray'daki jöleli viskisini yudumlarken "Ayşe Hanım, şunu yap." Diyecek ki "Aşkın laf atıyor bize, dilim yoruldu." Aşkın'a diyecek ki jöleli, Saray'da viskisini yudumlarken "Aşkın laf at."

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Ayıp, ayıp.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen merak etme biz millet için konuşuruz, sen merak etme.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, yine saraydan yönetileceksiniz saraydan. Hani yalılarda oturan gazeteciler var ya yalılarda, kızı başka gazetede, oğlu başka gazetede, hanımı başka televizyonlarda program yapan adamlar var ya…

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Biz temsili yaygınlaştırıyoruz, temsili.

VELİ AĞBABA (Devamla) - …hani yalıda viski içiyor ya yalıda, o viskisini içecek, Osman Veli Ağbaba'ya laf atacak.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Biz millet için konuşuruz, kimse için konuşmayız, millet için konuşuruz.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Aşkın oy verme, Ayşe Hanım oy verme.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ya CHP nerelere düşmüş. Bu adam genel sekreter yardımcısı.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Örneğin Doğan Kubat, Doğan Kubat burada sabaha kadar çalışacak, koşturacak, ülkeyi kim yönetecek ülkeyi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya oylar düşüyor, Malatya'da yüzde 21'di oy, 15'e düştü; şimdi 10'a düşecek sayende. İyi ki senin gibi genel başkan yardımcıları var CHP'de, Allah razı olsun.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Ülkeyi jöleliler yönetecek, ülkeyi değerli arkadaşlar…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, anlamıyorum konuşmacının ne dediğini.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın siz bir siyasi hareketten geliyorsunuz, o siyasi harekete katılmıyorum ama bugün yandaş gazete köşelerinde yazıp para kazananlara, malı götürenlere bir bakın, malı götürenlere bakın.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya CHP'nin oyu ne oldu Malatya'da onu söyle sen.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Onlar kim? Ecevit zamanında Ecevitçi, Demirel zamanında Demirelci, Mesut Yılmaz zamanında Mesut Yılmazcı, şimdi Recep Tayyip Erdoğancı.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Bu kadar ucuz siyaset yapmaya gerek yok.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, AKP'li vekiller, en önce siz oy vermeyin; siz oy verirseniz, geçmişte emeğiniz var, mücadeleniz var, Saray gelecek Saray.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sen konuştun oyumuz artacak.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Oyumuz artacak.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Jöleliler, yalıdaki gazeteciler diyecekler, onlar yüksekten hükmedecekler, siz de, Aşkın Bak orada oturacak, bağırıp duracak