15 Temmuz Darbe Girişimi

Cemaatin eski 'KKTC imamı’ özgeçmişinde Berat Albayrak’ı referans göstermiş!

"Berat Bey’le dargınız, iki senedir görüşmüyoruz, hiçbir şekilde irtibatım yok"

09 Aralık 2016 23:38

TBMM 15 Temmuz Darbesi Araştırma Komisyonu’nda dinlenilen cemaatin imamlarından Hasan Polat’ın komisyona sunduğu özgeçmişinde Enerji Bakanı Berat Albayrak’ı referans olarak gösterdiği ortaya çıktı. Polat’ın konuşmasında Berat Albayrak’la ilgili sözlerine MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Buraya geliş maksadınız sadece herhâlde Berat Albayrak’ın cemaat yapılanması içinde  olmadığını  söylemekti,  ben öyle anladım” dedi.  Polat, MHP’li Erdoğan’a Berat Albayrak’la iki yıldır görüşmediğini anlattı.  

Eski 'KKTC imamı' anlattı: Cemaatte işleyiş nasıl, kimler düşman kimler dost, TSK'nın önemi ne?

 

MHP’li Mehmet Erdoğan, T24’e  “Hasan Polat’ın özgeçmişinde referans olarak gösterdiği Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın cemaatçi olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştığını” söyledi.

Polat, komisyonu sunduğu ve Berat  Albayrak’ı  referans olarak gösterdiği CV’sinde kapsamlı bir  özgeçmiş sundu. Fethullah Gülen’in talimatı doğrultusunda “cemaat abisi olduğunu, Kıbrıs imamı olarak atandığını ve daha sonraki imamlık yerleri” yazdı.  Doktor olduğunu da anlatan Polat’ın  komisyon tutanaklarına yansıyan  Berat  Albayrak’la ilgili  ifadeleri şöyle:

MEHMET ERDOĞA N ( Muğla)  –   Teşekkür ediyorum. Söylediğiniz birçok şeyden tatmin olmadığımı ifade edeyim ancak tabii, buraya  geliş  maksadınız sadece herhâlde Berat Albayrak’ın cemaat yapılanması içinde  olmadığını  söylemekti,  ben  öyle  anladım.  Onun dışında söylediklerinizin… 

HASAN POLAT  – Hiç görüşmüyoruz, son iki senedir de hiç görüşmedik, en küçük bir teşviki mesaimiz yok.

MEHMET ERDOĞAN  ( Muğla)  –   Vallahi bilmiyorum yani onu bilmiyorum ama ben öyle anladım.

BAŞKAN  –  Ama Mehmet Bey,  kendisi gelmedi yalnız,  Komisyonumuz davet etti.

MEHMET ERDOĞAN  ( Muğla)  –  Komisyonumuza tabii,  işte,  biz davet etmedik yani onu Komisyon  olarak  siz  davet  ettiniz.  Komisyona gönderdiği CV’de kendisi referans olarak Berat Albayrak’ı  gösteriyor  ama burada kendisi  Berat Albayrak’a referans oldu. Kamuoyunun da bunu bilmesini istiyorum.

BAŞKAN  –   Kayıtlara geçsin.  Sayın Berat  Albayrak’ın  huzurdaki  Doktor Hasan  Polat  Bey’in  buraya  davet  edilmesiyle  sözlü,  yazılı  hiçbir  referansı veya  katkısı,  dahli  yoktur;  biz  tamamen  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığıyla yaptığımız  görüşmeler  sonunda  Fetullah  Gülen  yapılanması,  FETÖ  örgütüyle ilgili,  içinde  bizzat  2002’ye  kadar  çalışmış  işte,  imam,  bölge  temsilcisi,  ülke temsilcisi  pozisyonuna  gelmiş  bir  yaşayan  tanık  bilgisi  bakımından  ismini tespit etti k, öyle davet ettik. Kendinin  de bir müracaatı da yoktur , ben bunu... Evet,  yani  son  ana  kadar,  kendisine  telefonla  biz  bildirinceye  kadar  da  bir bilgisi yoktu. Bunlar tamamen…

HASAN POLAT  –   Bir şerh düşebilir miyim Başkanım? Kayda geçtiği için şerh düşeceğim.  Berat Bey’le  dargınız,  iki  senedir  görüşmüyoruz,  hiçbir şekilde  irtibatım  yok,  hiçbir  şekilde  bir  alışverişimiz,  teşrikimesaimiz,  hiçbir şeyimiz  yok. Öyle bir düşünceyle de konuşmuyorum.  Yani ben burada bir parti, kimlik, bir cemaattir, hiçbir mensubiyetim olmadan konuşuyorum.

Polat, konuşmasının bir bölümünde de şöyle diyor: 

Mesela  Berat  Bey,  Enerji  Bakanımız,  Fatih  Koleji’ndeyken  tanışmıştık, o zaman benim öğrencimdi  cemaate 180 derece karşıydı. Yani hayatında bir kere cemaate küçük bir sempati duymuşsa herhâlde  benimle  duymuştur. Bilmiyorum,  kendisi ne der bu konuda?  17 - 25’ten önce de görüşmelerimiz oldu. Ama ben 17 - 25’e kadar , açıkça söyleyeyim, cemaatin böyle bir gir işimde olduğunu,  böyle  bir  darbe  gir işimi  olduğunu  asla  düşünmüyordum.  17 - 25’ten sonra biraz farklılaştı tabii tablo.