Medya

'Çekilme Günlükleri' için Hasan Cemal'e 45 ay sonra 'terör' davası!

Devlet mutabakata vardı, Hasan Cemal izlediği için 'terör propagandası'yla suçlanıyor...

03 Şubat 2017 22:11

T24 yazarı Hasan Cemal'e; hükümetin talimatıyla yürütülen müzakerelerde varılan mutabakat üzerine Türkiye topraklarındaki PKK'lıların sınır dışına çekilmesini izleyen yazı dizisi gerekçe gösterilerek yaklaşık 4 yıl sonra dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahrettin Kemal Yerli'nin açtığı davada, Hasan Cemal'in, 16 Mayıs 2013'te T24'te yayımlanmaya başlanan "Çekilme Günlükleri'nde "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddia edildi. 

Davanın ilk duruşması, 9 Mart 2017 sabahı 09:30'da, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

7,5 yıla kadar hapis cezası

İddianamede Cemal'e yöneltilen suçlama için uygulanması istenen Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Aynı maddede, yayın sorumluları için de 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanmasına hükmediyor. İddianamede uygulanması istenen Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi de bir dizi kamu hakkının yasaklanmasını düzenliyor.

'Kürtlerin Sezen Aksu'su' ifadesi de 'terör propagandası sayıldı!

İddianamede Hasan Cemal’in Türkiye sınırlarından çıkmakta olan örgüt mensuplarıyla yaptığı görüşmeleri aktaran çok sayıda ifade, yayının üzerinden 45 ay geçtikten sonra “terör örgütü propogandası” sayıldı.  İddianamede “Delila… Kürtlerin Sezen Aksu’su” ifadesinin de “terör örgütünü övücü sözler” olduğu öne sürüldü. 

İddianamede, Hasan Cemal hakkında uygulanması talep edilen Terörle Mücadele Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrası şu hükmü taşıyor: 

“Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır.”

İddianamede uygulanması talep edilen TCK’nın 53’üncü maddesinin ilgili bölümü de şu hükümleri öngörüyor:

(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…) (2) ,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, Yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

Hasan Cemal hakkında savcı Fahrettin Kemal Yerli’nin hazırlığı iddianame şöyle: