Kültür-Sanat

Cebrail Ötgün Sergisi: İmaların Dokusu

"İmalar kışkırtır; aklın alamayacağı sınırlarda dolaştırır"

05 Nisan 2022 12:35

Cebrail Ötgün’ün Detay Sanat Galerisi'nde 06-30 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek “İmaların Dokusuadlı sergisi, sanatçının salgın dönemini de kapsayan uzun bir dönemin seçkisinden oluşturduğu yapıtlarına odaklanıyor. Sergide, sanatçının çizim, resim ve yerleştirme gibi farklı ifade aracıyla düzenlenen yirmiye yakın yapıtı yer alıyor. Kağıt hamuru, peçete, talaş ve saman gibi malzemelerle oluşturulan katmanlı dokular, izleyiciyi gerçekle düş arasında yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının yapıtlarında; olağanüstü değişimi ve kendiliğinde var olan yasalarıyla belli belirsiz doğa kesitleri, çelişkileriyle yaşam ve kültürel kodlardan beslenen imgeler, kendine özgü malzeme, biçim ve renklerle içeriklerine kavuşuyor.

İmaların Dokusu, Bir Cebrail Ötgün Sergisi

Ötgün’ün çağrışımlı doğa – insanımsı biçimleri, yapıtlarında sıklıkla kullandığı katmanlı, uzak-yakın hissi veren dokular, hayal gücüyle zenginleşen tam olarak tanımlanamayan atmosferleri sanatsal dilinin ipuçlarını verir. Yapıtlarında değindiği temaları geçmiş ve şimdi sorgulamalarıyla kimi zaman durum tespiti, kimi zaman çelişkileriyle kimi zaman da tekinsiz halleriyle bir araya gelir.

“İmaların Dokusu” başlığıyla izleyicisiyle buluşan yapıtlarda sanatçı, düşünülen, sunulan ile algılanan arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Sanatçının kendi ifadesiyle; “Mutlak gerçekliğin olmadığını bile bile hep gerçeğin peşinde koşuyoruz. Sonsuz gerçeklik arayışımızda kendi gerçekliğimize ulaşıyoruz. Kendi gerçekliğimizi deneyimliyor, yaşamla sınıyoruz. Doğa, insan ve yaşam üzerine düşünceler, sanatta imgeler aracılığıyla dönüşür, değişikliğe uğrar. Gerçekler yapıtta dolaylı, gizli veya açık ifadeler olarak yer alırlar. Her görülen şey görünenden öte anlamlara sahiptir. İmalar yoluyla anlamı çoğaltırız. İmalar sanatçının asıl gerçekleridir. Her alanda alışkanlıklarımızı, kalıplarımızı imalar yoluyla kırarız. İmalar yüzeyde değil, düşünceyle duygular arasında bir yerlerde gösterir kendini. Bildiğimizi varsaydığımız bazı şeyleri alışılmadık biçimde ifade etme cesaretidir imalar. İmalar kışkırtır; aklın alamayacağı sınırlarda dolaştırır, kuşku uyandırır, dokundurur, sarsar.

İmaların dokusuyla yaşamı, kendimizi ve başkalarını anlarız.

Yaşadıklarımızın, gördüklerimizin düz anlamı edilgendir, ancak imalar yoluyla zenginleştiririz. Gerçekte kanıksadıklarımızı imalar sayesinde yeniden görür, yeniden algılarız. Yalın, anlaşılır görünümler bile imalar yoluyla hakiki olanı arayıştır. İmalar, yaşam enerjisinin, sanatın ta kendisidir.  

İmaların dokusuyla veya biçimleriyle konular, olay, kurgu ve temalar belli bir bakış açısıyla birbirine bağlanır ve yapıttaki bütün ortaya çıkar. Yaratıcı tutum, bir şeyi başka bir şeye göre düşünme, ifade etme, var olan, bilinen veya açık anlamların ötesinde, yeni anlamlara yönlendirme imaların dokularında saklıdır. İmaların dokularında; kavramlar, düşünceler, duygular, mit, ritüeller, grotesk, alegori, ironi, metafor, soyutlama vardır.”

Cebrail Ötgün kimdir?

1962 yılında Iğdır – Karakoyunlu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde Yüksek Lisans (1990), Marmara Üniversitesi Sanatta Yeterlik (1995) çalışmasını tamamladı. 1992’de Hangar Sanat oluşumunun kuruluşunda yer aldı. Hangar Sanat Defteri’nde yazıları yayınlandı ve tüm süreçlerinde arkadaşlarıyla birlikte aktif sorumluluk üstlendi. 1988-1995 tarihleri arasında İnönü Üniversitesinde, 1995 -2006 arası Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde 2006-2013 arası Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim elemanı olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. 17 kişisel sergi açtı. Toplam 7 ödül aldı. Çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlanan Ötgün T24 Haftalık yazarları arasındadır.