Politika

ÇALIŞANIN GÖZÜ BU HAFTA MECLİS'TE TBMM (A.A)

07 Kasım 2010 12:30

-ÇALIŞANIN GÖZÜ BU HAFTA MECLİS'TE TBMM (A.A) - 11.07.2010 - Meclis tatile girmeden önce, gündemdeki 4 önemli tasarının yasalaştırılması planlanıyor.  TBMM Genel Kurulu, tasarılar yasalaşana kadar aralıksız çalışacak. Bu kapsamda, geçen hafta görüşmeleri yarım kalan, 8 yeni üniversitenin kuruluşuna ilişkin kanun tasarısı üzerindeki çalışmalar tamamlanacak.  Genel Kurulda tatil öncesinde ele alınması planlanan tasarılardan biri, ağırlıklı olarak vergi kanunlarında düzenlemeler içeren ''torba kanun'' tasarısı. Tasarıya göre, ücretlilerin gelir vergilerindeki yüzde 27'lik dilimin üst sınırı 50 bin liradan 76 bin 200 liraya yükseltilecek. Böylece, üst gelir grubundaki ücretlilere 2 bin 100 TL'ye kadar vergi iadesi yapılacak. Elektronik ortamda tebligat yapılabilecek. Tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak. Milli Piyango'nun şans oyunları özel sektöre yaptırılabilecek. TBMM hesaplarının denetimini Sayıştay yapacak.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri, odaların banka hesaplarına ulaşabilecek.  Futbol kulüplerinin de aralarında olduğu GSM aracı kuruluşları, satışları üzerinden vergi ödemeyecek.  Hurda kamyonların teslimi durumunda, vergi silinmesine ilişkin uygulama süresi uzatılıyor ve kapsamı genişletiliyor. -MALİ KURAL KANUNU TASARISI- Mali Kural Kanunu Tasarısı da TBMM Genel Kurulunda ele alınacak tasarılar arasında yer alıyor. Tasarıya göre, Mali Kural; genel yönetim, KİT'ler ve bağlı ortaklıklar ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar ile fonları kapsayacak. Belediyeler ve il genel meclisleri, büyük oranda borçlanmayı Hükümet onayıyla yapabilecek. Sayıştay Başkanlığı, mali kural uygulamasında denetim görevi yapacak. Sayıştay, Mali Kural İzleme Raporunda yer alan verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluğunu değerlendirecek ve sonuçları, raporun yayımından itibaren 45 gün içinde TBMM'ye gönderecek ve kamuoyuna duyuracak. KİT'ler, Hazine Müsteşarlığının görüşünü alarak DPT Müsteşarlığınca hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde stratejik planlarını hazırlayacak. Genel Kurulda, Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulması ve işletilmesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının da görüşülmesi bekleniyor. Meclis, tatile girmeden gündemdeki bu 4 önemli tasarı yasalaşana kadar aralıksız çalışacak. -TAŞ ATAN ÇOCUKLAR MECLİS GÜNDEMİNDE Kamuoyunda ''taş atan çocuklarla ilgili düzenleme'' olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklara ilişkin tasarının da bu hafta görüşülmesi bekleniyor.  Tasarı, TMK kapsamında yargılanan çocuklarla ilgili TMK ve bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Buna göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında işledikleri propaganda suçundan mahkum olan çocuklar cezalarını cezaevinde değil, çocuklara özgü güvenlik önlemleri çerçevesinde çekecek. İhtara ve zor kullanmaya rağmen toplantı ve gösteri yürüyüşünde dağılmayanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Böylece yargılama asliye ceza mahkemelerinde yapılabilecek. Mevcut düzenlemede bu ceza 1,5 yıldan 3 yıla kadar uygulanıyordu.  TMK kapsamında suçlanan 15 yaşından büyük çocuklar da çocuk mahkemesinde yargılanacak.