Kültür-Sanat

Bozkırda yeşeren hayal: Sonsuz Şükran Köyü'nde sinemadan müziğe, mimariden sağlığa 45 atölye açılıyor

Yazar ve yönetmen Mehmet Taşdiken'in Konya Çavuş'ta kurduğu Sonsuz Şükran Köyü, hayatı bütün boyutlarıyla kucaklayan atölyelerle büyüyor

12 Mart 2020 19:34

T24 Haber Merkezi
 
Konya Hüyük'e bağlı Çavuş kasabasında yazar ve yönetmen Mehmet Taşdiken tarafından hayata geçirilen Sonsuz Şükran Köyü'nde, sinemadan müziğe, mimariden edebiyata ve sağlığa hayatın her alanına uzanan 45 daimi atölye faaliyete başlıyor.

Türkiye'nin her yerinden sanatçı, yazar, gazetecilerin de katılımıyla inşa edilen Sonsuz Şükran Köyü, yörenin tarihsel, sosyal birikimi ve mimari geleneği dikkate alınarak bitirilen 32, yapımı devam eden 19 kerpiç ev, atölye alanı ve kır kahvesi ile hayata geçirildi.
                                          Mehmet Taşdiken
 Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken, proje ve bu sene başlayacak daimi atölyelerle ilgili olarak T24'e şunları söyledi:
 
"Ülkemizde ilk kez sanat ve düşünce hayatımızın bütün disiplinleri kalıcı olarak bir araya geliyor. Benzerleri tarihin binlerce yıl derininde kalmış, sivil sanat ve düşünce hareketi artık kurumlaşıyor. Eleştirel düşünceler, sanatta çağdaş arayışlar, kadim Anadolu irfanından modern çözümlemeler baharda başlıyor.
 
Sonsuz Şükran Köyü daimi atölyeleriyle her ev sahibi, kendisi için de kalıcı olacak, birikimlerini aktarabilecek bir self-disiplin sistemi kurmuş olacak. 'Sonsuz Şükran Köyü' markası altında geliştirilecek olan ve yeni kurulacak bireysel sanat ve düşünce  okulları, ilgili tüm kişilere ve çevreye büyük katkı yapacaktır. Sonsuz Şükran Köyü’ne de amacı, fikri ve kuruluş felsefesi bakımından zenginlik katacaktır. Herkes, içinde söyleşiler, paneller, sergiler, yayınlar, kurslar, öğrenci bursları, atölye çalışmaları gibi çoklu alanda, kendi düşündüğü, planladığı ve seçimini kendi yaptığı konularda etkinlik programları hazırlayabileceklerdir."
 

45 atölyede ne yapılacak, kimler düzenleyecek?

Sonsuz Şükran Köyü Kişisel Daimi Atölyeleri şöyle:

Nilüfer Açıkalın Daimi Atölyesi: Oyunculukta Temel Edinimler

Çiğdem Akkaya Daimi Atölyesi: Konuşma, Yorum ve Eleştiri Kültüründe Yapıcı Yaklaşım

Fügen Akkemik Daimi Atölyesi: Çardak STK’lar Meclisi

Esra Alkan Daimi Atölyesi: Düşüncede Seyahat ve Edebiyat 

Faruk Anılsın Daimi Atölyesi: Kırsal Alanlarda Doğal Peyzaj Uygulama Teknikleri

Emrah Ateşli ve Yasir Şahin Daimi Ortak Atölyesi: Heykel Sanatında Kalıp Teknikleri 

Hülya Avunduk Daimi Atölyesi: Doğal Malzemelerden Takı Tasarımları

Kamer Batıoğlu Daimi Atölyesi: Resim Uygulamaları İçin Beyin Fırtınaları

Okan Bekdik Daimi Atölyesi: Doğa Dengesi ve İmar Uygulamaları

Behzat Böke Daimi Atölyesi: Ahşap Oyma Teknikleri

Sevcan Cerkez Daimi Atölyesi: Tasarım Seramik Teknikleri

Kenan Çapar Daimi Atölyesi: Demirci Salah Usta’nın El Yapımı Dövme Demir Teknikleri

Reis Çelik Daimi Atölyesi: Sinemada Dil Arayışları

Elif Dağdeviren Daimi Atölyesi: Sinema Sektöründe Dış Pazarlar

Doç. Dr Hakan Ekmekçi Daimi Atölyesi: Beyin Fonksiyonları ve Dünden Bugüne Beyin Pili

Huka Events Daimi Atölyesi: Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Yaşlanma Seminerleri

Ali Osman Erbaşı Daimi Atölyesi: Müzikte Kendini Keşfetmek Yolları

Sevgi Erdaha Daimi Atölyesi: Rönesans Resim ve Heykel Sanatının Evrensel Boyutları

Yavuz Fırat Daimi Atölyesi: Yerel Yönetimlerde Temel Sorunlar ve Çözümler 

Meltem Gikas Daimi Atölyesi: Taşınabilir Tarihi Eserlerin Restorasyonu ve Konservasyonu

Alev Göksungur Daimi Atölyesi: Uygulamalı Kışa Gıda Hazırlama

İbrahim Göksungur Daimi Atölyesi: Fotoğraf Sanatında Işık Biçim İçerik İlişkileri

Serap Gümüşoğlu Daimi Atölyesi: Türk Masallarını Gravür Taş Baskı ve Litoğrafla Evrenselleştirmek

Jehat Hekimoğlu Daimi Atölyesi: Müzikte Çağdaş Yorum Teknikleri

Meral Aran Kaysı Daimi Atölyesi: Kerpiçten Figüratif Heykel Uygulamaları

Fatoş Kaysı Daimi Atölyesi: Matematik Doğa ve Sanat İlişkileri

Cem Kınay Daimi Atölyesi: Kırsal Turizmin Geleceği

Dr. Armağan Korumaz Daimi Atölyesi: Geleneksel Mimari ve Koruma İlkeleri 

Mehmet Kovancı Daimi Atölyesi: Doğaçlama Güfte Beste Denemeleri

Prof.Nilüfer Narlı Daimi Atölyesi: Sözlü Tarih ve Edebi Eserlerin Sosyolojik Çözümleri 

Orhan Oğuz Daimi Atölyesi: Sinema ve Diğer Sanat Disiplinleriyle İlişkileri

Tahir Özyurtseven: Daimi Atölyesi Medya Etiği Dersleri

Fazilet Sezgin Daimi Atölyesi: Yöresel Sözlü Kültür ve Halk Tıbbı Söyleşileri

Merve Şahin Daimi Atölyesi: Doğa Materyallerinden Kolaj Resim Arayışları

Necati Şahin Daimi Atölyesi: Tarihi Değerler için Derinlikli Biyografiler

Neslihan Şahin ve Roberta Ferrari Daimi Ortak Atölyesi: Bir Adım Ötesi I Önyargılarımızı aşmak ve "öteki"ni keşfetmek

İlknur Şanal Daimi Atölyesi: Temel Sanat ve Çağdaş Sanata Giriş

Atalay Taşdiken Daimi Atölyesi: Türk Sineması Nedir, Enstitüsünün Temellerini Oluşturmak

Mehmet Taşdiken Daimi Atölyesi: Yaratıcı Fikirler ve Engellerle Mücadele Yöntemleri

Yasin Taşdiken Daimi Atölyesi: Sinema ve Dizilerde Yapım Yönetmenliği

Dr. Mustafa Tekçe Daimi Atölyesi: Tasavvuf ve Genetik

Tekin Turanoğlu Daimi Atölyesi: Kırsal Alanlarda Miras İntikal ve Arazi Uyuşmazlıkları

Dr. Harun Türkmenoğlu Daimi Atölyesi: Tema Odaklı Grafik Sanatlar

Mehmet Usta Daimi Atölyesi: Kuramsal ve Uygulamalı Geleneksel Türk Tiyatrosu

Fatoş Yalçınkaya Daimi Atölyesi: Şalvardan Modern Tasarımlar ve Baskı Teknikleri

Sonsuz Şükran Köyü hakkında

Sonsuz Şükran Köyü, Anadolu'nun mimari, kültürel ve tarihsel birikimini hayata geçirmek üzere planlandı. Köyün internet sitesinde projeyle ilgili olarak şu bilgiler veriliyor:

"Bu başlıbaşına sanat ve kültür etkinliklerinin yapıldığı ve tamamen yeni kurulan bir alandır. Bu, statü olarak mahalle, birim olarak köy, Konya Hüyük'e bağlı Çavuş kasabasında oluşturulmaktadır. Bu alanda hem köyün, hem yörenin tarihsel ve sosyal birikimlerini dikkate alan yapılanma gerçekleştirilmektedir. Hem ulusal, hem de uluslararası çapta yetkin sanatçıların etkinlik, atölye ve yaşam mekânları oluşturulmaktadır. Köyün ve bölgenin kültürel ve ekonomik hayatına ciddi katkıları olacak bir projedir. Bu şekliyle Türkiye'de alanında da bir ilktir.

Proje uygulama alanı, Çavuş kasabasının yeni yerleşim alanına bitişik olan ve içinde iki adet küçük gölet de bulunan alandır. Aktepe ve Koru adı verilen tepelerin yamacındadır. Burada yeni bir bölge planlaması yapılmıştır. Bölge içinde rekreasyon alanları, özgün parklar, deneme bahçeleri, yerleşim için konutlar, kültür merkeziyle muhtelif sanat atölyeleri bulunmaktadır. Kültür Mahallesi, öncelikle sanatçı ve kültür adamlarının yaşayacağı küçük bir köydür. Kendi içinde bağımsız, ama aynı zamanda bulunduğu kasabanın sosyal, ekonomik yaşamıyla entegre bir alandır. Sanatçılar ve kültür konularını meslek olarak seçmiş kişiler burada yaşayacaktır. Onların burada evleri olacaktır. Yazlıklar, kooperatif evleri gibi olmayacaktır. Hem mimari bakımdan, hem fonksiyonu, hem yaşayanlarının profili bakımından farklı bir yapısal birim olacaktır. Öncelikle lokasyon olarak, Orta Anadolu'nun turistik taarruzlara maruz kalmamış, özgün ve bakir bir alanı olması münasebetiyle farklı olacaktır. İklimi, doğası itibariyle de farklı bir tercihtir. Mümkün olabildiği kadar bölgenin özgün ve primitif değerlerinin korunması için gayret sarf edilecektir. Ve bu değerler içinde, yöre halkının gündelik hayatıyla da bütünleşen bir yaşam modeli oluşturulacaktır. Sadece yaz aylarının bir dinlenme mekânı değil, aynı zamanda, katılımcıların burayı kendi köyleri olarak benimseyerek, yılbaşında, bayramlarda, milli gün ve tatillerde, doğum günlerinde buluşacakları bir yer olarak tasarlanmıştır.

Ülkenin bilindik bölgelerine nazaran henüz bozulmamış bir bölgede yaşamak, kültür adamları olarak katılımcıların ilk ve öncelikli isteğidir.

Modernleşmenin getirdiği tüm bozulmalar karşısında sanat ve kültür insanları yeni seçenekler arıyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Kendi yaşamlarını taşıyacakları bu yeni alanlara, kendi dostlarını, meslektaşlarını ve ilgi alanları birbirine yakın insanları da götürmek istiyorlar. Aynı zamanda iş ve etkinlik uğraşlarını da taşımak istiyorlar. Sanatçılar artık taşınmak istiyor. Bilindik-bıkıldık yerlerden, bilindik-bıkıldık ilişkilerden. Onlara farklı ve istedikleri bir şeyi sunuyoruz. Onlar orada yaşayacaklar ve çalışacaklar. Resim-heykel atölyeleri olacak. Film çekecek ve orada festivaller-gösteriler düzenleyecekler. Orada kitaplar yazacaklar, araştırmalar yapacaklar. Arkeologlar bölgeyle ilgili tanıtımlar, etkinlikler yapacak, arkeolojik çalışmalara katkıda bulunacaklar. Mimarlar, iç mimarlar kendi evlerinden başlamak üzere bölgenin gelenek ve aksesuarlarından yeni tarzlar oluşturacaklar. Hemen hemen sanatın her alanında hem atölye çalışmaları ve hem dışa dönük etkinlikler gerçekleştirecekler."