Kültür-Sanat

"Beşinci Element" çağdaş heykel sergisi Maçka Parkı'nda

Sergi 19 Eylül'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık

13 Eylül 2017 18:31

Contemporary Istanbul, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından bir ilk olarak gerçekleştirilen mimari konsept “CI Park”tan hareketle Maçka Sanatçılar Parkı’na yayılacak. Önde gelen uluslararası sanatçılardan ve  heykellerinden oluşan "Beşinci Element Sergisi"nin küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman üstleniyor. İlk kez bir parkta gerçekleştirilecek çağdaş heykel sergisi 13 Eylül Çarşamba günü saat 12:30’da açıldı ve 19 Eylül’e kadar sanatseverler tarafından görülebilecek.

Contemporary Istanbul, Maçka Parkı'nda ziyaretçilerini bekleyen çağdaş heykel sergisi "Beşinci Element Sergisi"ni şöyle anlatıyor:

"Empedocles’e gelene kadar antik Yunan düşünürleri dört maddeyi elbette söz konusu etmişlerdi. Tıpkı onlarda önceki büyük uygarlıkların, Babilonya ve Mısır uygarlıklarının dile getirdiği ve üstünde düşündüğü gibi. Kendisinden önceki düşünürlerin her biri dört maddeden birini öne çıkarırken Sicilyalı filozof dört maddeyi birden kavrıyor ve ilk kez onlara ‘kök’ adını veriyordu-rizomata.

Platon ilk kez onları element diye adlandırmıştı. Aristoteles ise beşinci elementi ekliyordu: ether/esir.

O günden beri ve çok daha öncesinden beri insan beşinci elemanı arıyor. Çağdaş felsefe, çağdaş popüler kültür bu elemanın ardında.

Sergi önce dört elemanı kuşatıyor: toprak, hava, ateş, su.

Beşinci eleman heykelin kendisi.

Heykel gerçekleştirilmiş olandır ve dört elemanın bireşimidir. Heykel zihinsel olandır, bizde ve heykelcide yaşayandır, ether’dir.

Ama sadece madde değildir heykel. Madde ve ötesidir: o nedenle ether’dir.

Ve heykel insandır. Maddeye bakan, maddeyi arayan, maddeyi çözümleyen insan. Fakat o insan kendisine ve tarihe, heykele ve ötesine de bakıyor.

Beşinci element toprağa, havaya, suya, ateşe ve insana, çağlar ötesinden gelen ve madde ve zaman ötesine geçen, devam eden serüvenle bir yüzleşme: bir hesaplaşma!

Ve hepsinin ötesi: madde ve düş gücü!"

"Beşinci Element Sergisi"nde, Erdağ Aksel, Tony Cragg, Wim Delvoye, Osman Dinç, Jan Fabre, Genco Gülan, Jannis Kounellis, Johan Tahon ve Günnür Özsoy'un eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Erdağ Aksel - kuratoru


Genco Gülan


Jan Fabre


Tony CraggWim Delvoye