Bilim / Teknoloji

Berners-Lee'nin internet endeksinde Türkiye 27'nci sırada yer aldı

World Wide Web Vakfı tarafnıdan hazırlanan internet raporunda Türkiye 61 ülke arasında 27'nci oldu

05 Eylül 2012 17:18

İnternetin yaratıcısı Sir Tim Berners-Lee'nin kurduğu World Wide Web Vakfı, internetin sosyal, siyasal, ekonomik etkisini ve yaygınlığını ölçmeyi amaçlayan bir endeks hazırladı.

Endeks üç kriterin bileşiminden oluşurken, hazırlanan raporda 61 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke incelendi. Endekste İsveç % 100 ile birinci olurken, Yemen % 0 ile sonuncu sırada yer aldı.

Endeksi oluşturan üç kriter:

İnternetin etkisi: Sosyal, ekonomik ve siyasi alanlardaki nüfuzu
İnternet kullanımı: Kullanıcı oranı ve içeriğin genişliği
İnternete hazırlık: İletişim altyapısının kalitesi ve yaygınlığı, internete erişimi düzenleyen politikalar, eğitim ve diğer kurumsal altyapı

Vakıf raporunda bugüne dek internet kullanımı incelenirken hep kullanıcı sayısı, erişim hızı, sansür ya da ekonomik etki gibi verilere teker teker bakıldığını vurguluyor.

Ancak Tim Berners-Lee'nin vizyonundaki gibi "daha açık ve anlamlı" bir internete doğru gidilip gidilmediğini, internetin insanların hayatını değiştirecek bir güç olup olmadığını ölçmek için bunun yeterli olmadığı belirtiliyor.

Birinci olan İsveç'i ABD, İngiltere, Finlandiya ve Kanada takip ediyor.

27. sırada olan Türkiye'nin skoru ise % 53,7.

Listede Rusya ve Çin, Türkiye'den sonra yer alıyorlar.

Endekse göre internetin Türkiye'de ekonomik etkisi % 45,98, siyasi etkisi 51,05 ve sosyal etkisi % 62,01.

Türkiye bu skorla Avrupa bölgesinde gerilerde kalıyor; sonuncu olan Rusya'nın hemen önünde görülüyor.

tıklayın Tablonun tümü ve nasıl hazırlandığı ile ilgili bilgiler için tıklayın

Rapora göre dünyada her üç kişiden yalnızca biri interneti kullanıyor. Bu rakam Afrika'da her altı kişiden birine iniyor.

Raporda internetin "herkese açık" olmasına en büyük engellerin sansür ve geniş bantlı hizmetlerin pahalılığı olduğu belirtiliyor.

Sir Tim Berners-Lee bu tespitlerin önemini "İnternetin herkese açık olmasının önündeki engellere ışık tutan bu endeks kişilere, hükümetlere ve örgütlere toplumlarını daha iyiye götürmekte yardımcı olacak güçlü bir araçtır." sözleriyle açıkladı.

Endekste yer alan ülkelerin % 30'unda hükümetlerin, internet sitelerine erişimi orta ya da ciddi derecede sınırladığı, yarısının da basın özgürlüğünü giderek artan oranda tehdit ettiği belirtildi.

Sir Tim, bu konuda da "İnternet bir küresel sohbet aracı. Konuşma özgürlüğüne hem sanal ortamda hem gerçek dünyada baskı artıyor. Bu muhtemelen internetin de geleceğine yönelen en büyük tehdittir." diye konuştu. (BBC Türkçe)