Gündem

Avukat Elifgül Yalçın Yapargil yazdı: Kiracı ile yeni malikin hukuki durumu

Yeni malik hiçbir sebep göstermeksizin kiracıyı evden çıkartabilir mi?

25 Mayıs 2022 07:40

Avukat Elifgül Yalçın Yapargil

Rayiç kira bedellerinin oldukça yükselmesi karşısında ev sahipleri ancak yasal oranda artış yapabildikleri eski kiracılarını çıkarma yolları aramakta. En sık karşılaşılan ise evin satılması ve yeni malikin kiracıyı çıkartması oluyor.

Yeni malik hiçbir sebep göstermeksizin kiracıyı evden çıkartabilir mi?

Kiralanan yer satıldığında yeni malik mevcut kira sözleşmesinin tarafı haline gelir. Yani yeni malik, kira sözleşmesini imzalayan eski malik gibi kira sözleşmesi ile bağlıdır.

Bilinmesi gereken en önemli husus yeni malik sırf edinimi sebebiyle kiracıdan kiralananı tahliye etmesini isteyemez. Konutun el değiştirmesi tek başına bir tahliye nedeni değildir. Yeni malik de eski malik gibi kira sözleşmesi ile bağlıdır. Bunun sonucu olarak hiçbir sebep göstermeden sadece yeni malik olmasını ileri sürerek kiracıyı çıkartamaz.

Yeni malike tanınan hak ise Borçlar Kanunumuza göre kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa bu ihtiyacı sebebiyle tahliye hakkıdır. Yeni malikin böyle bir ihtiyacı var ise konutu ya da işyerini devraldığı tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Yeni malikin açacağı davada ileri sürdüğü ihtiyacın samimi ve zorunlu olup olmadığı tartışılacaktır. Yeni malikin kiralanan yeri kullanmaya gerçekten ihtiyacı var ise ancak bu davayı kazanabilir ve kiracıyı çıkartabilir. 

Yeni malikin kiralanan yeri kullanma ihtiyacı olduğunu söyleyen bildirimi ile kiracı kiralanandan çıkarsa ama yeni malik daha yüksek kira getirisi elde etmek için başkasında kiraya verirse kiracı ne yapabilir?

Borçlar Kanunumuz gereği burada yeniden kiralama yasağı devreye giriyor. Kanuna göre kiraya veren haklı sebep olmadan kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Eğer kiraya veren bu yasağa aykırı davranırsa eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

TIKLAYIN | Avukat Elifgül Yalçın Yapargil yazdı: Kira sözleşmesi ile imzalanan tahliye taahhüdü geçerli mi?