Sosyal Güvenlik

Aşçı atamasına ILO kriterli iptal

Mahkeme, hastanede aynı zamanda iş yeri temsilciliği görevinde bulunan bir aşçının, başka hastaneye atanması kararını iptal etti.

13 Şubat 2009 02:00

Tokat İdare Mahkemesi, hastanede aynı zamanda iş yeri temsilciliği görevinde bulunan bir aşçının, başka hastaneye atanması kararını iptal etti. Mahkeme kararında, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkına ilişkin hükümlerine atıfta bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen, İl Sağlık Müdürlüğünün, Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesinde aşçı olarak görev yapan Ersan Uçar'ın, Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine atanması işleminde "takdir yetkisini hukuka uygun olarak kullanmadığı" iddiasıyla Tokat İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Uçar'ın, aynı zamanda Türk Sağlık-Sen'in iş yeri temsilcisi olduğunu belirten dava dilekçesinde, "atamanın subjektif nedenlere dayandığını, atanmayı gerektirecek görevle ilgili herhangi bir başarısızlık bulunmadığını, Tokat Cevdet Aykan Devlet Hastanesinde görev yapan benzer durumdaki 8 aşçının herhangi bir yere atanmadığını, sendikal örgütlenme özgürlüğünün kısıtlandığını ve sendikal faaliyetin engellendiğini" öne sürdü. Dilekçede, söz konusu işlemin iptali talep edildi.

İdarenin savunmasında, davacının aşçı olarak görev yaptığı hastanede yemek pişirme ve servis işinin özel firmaya verildiği, davacının da asli görevini yapmayıp çeşitli birimlerde çalıştığı bildirildi.

Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi hastanesinde aşçı talep edilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiğine yer verilen savunmada, işlemin hizmet verimliliğini artırmaya, hizmetin devamlılığına ve marjinal faydanın artırılmasına yönelik olduğu kaydedildi. Savunmada, "haksız ve mesnetsiz" açıldığı öne sürülen davanın reddi talep edildi.

‘Kamu makamları müdahaleden sakınmalı’


Yapılan incelemede, Tokat Cevdet Aykan Devlet Hastanesi'ndeki kadrolu aşçıların da asli görevleri yerine yardımcı hizmetlerde çalıştıkları, sendika temsilcisi olmadıkları ve başka bir hastanede görevlendirmeleri için herhangi bir engellerinin bulunmadığı belirlendi.

Mahkeme kararında, ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere atıfta bulundu.

İdarelere, memurların görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda takdir hakkı tanındığına işaret eden mahkeme, ancak bu takdir hakkının mevzuat hükümlerine, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının yargı denetimine tabi olduğunu vurguladı.

Kararda, ILO'nun 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşmesi'nin 3. maddesindeki "Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları, bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sıkınmalıdır" hükmü hatırlatıldı. Aynı sözleşmenin Örgütlenme Hakkının Korunması başlıklı 11. maddesindeki "Bu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu ILO'nun her üyesi, çalışanların ve işverenlerin örgütlenme hakkını serbestçe kullanmasını sağlamak amacıyla gerekli ve uygun bütün önlemleri almakla yükümlüdür" hükmüne de işaret edildi.

Tokat Cevdet Aykan Devlet Hastanesinde, davacıyla aynı kadroda bulunan, onun gibi asli görevini yapmayarak hastanede çeşitli birimlerde çalışan ve başka hastanelerde görevlendirilmesinde herhangi bir engel bulunmayan aşçılar varken, sendika temsilcisi konumundaki davacının, ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle atanmasının haklı bir sebebe dayanmadığının anlaşıldığı belirtilen kararda, davacının Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevine atanmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Mahkeme, belirtilen gerekçelerle söz konusu işlemin iptaline karar verdi.

ETİKETLER

haber