Politika

Arınç iddiaları doğruladı

Bülent Arınç TBMM lokantasının servis takımlarının Deniz Feneri Derneği’ne verildiğini doğruladı. Ayrıca Üstün Hizmet Ödülü de verdiğini söyleyen A

11 Eylül 2008 03:00

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM lokantasının servis takımlarının Deniz Feneri Derneği’ne verildiğini doğruladı. Arınç, “Çalışmalarını başarılı bulduğumuz için kendilerine TBMM Üstün Hizmet Ödülü de verdim. Bunların Almanya’daki dernekle ilgilerinin olmadığı söylendi. Almanya’dakiler şaşırıp yoldan çıktılarsa Allah belalarını versin” dedi.

Mutfak malzemeleri Arınç zamanında verildi

TBMM'nin yemek servis takımları ve mutfak malzemelerinin tamamının Büllent Arınç'ın başkanlığı döneminde Deniz Feneri Derneği'ne bağışlandığı ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, "Bu konuda önerge verince, Arınç iki kez beni makamına davet etti ve önergeden vazgeçmemi rica etti. Ben de, uyuşturucu kullanımının araştırılması için komisyon kurulması ricasında bulundum. Yardımcı olacağını söyleyince önergeden vazgeçtim" diye konuştu.

CHP Milletvekili Ahmet Ersin, TBMM lokantaları ile Milli Saraylara bağlı sosyal tesislerdeki yemek servis tabakları, çatal, bıçak, masa örtüleri, mutfak takımlarının lokantanın arka bölümüne yanaşan Deniz Feneri Derneği'ne ait kamyonlara yüklendiğini gördüğünü belirtip, bunların kamu kurumları, Kızılay gibi kuruluşlar dururken Deniz Feneri Derneği'ne hibe edilmesini verdiği önergeyle TBMM Başkanından sormuştu.


Asıl failler Türkiye'de

İtiraf ettiler, mahkemeyle anlaştılar

"Başkanın bu konuda ricası oldu"

Ahmet Ersin olayı şöyle anlattı:
"Önergemi verdikten sonra, İzmir bulunduğum bir sırada TBMM Başkanı beni makamına davet etti. Dönünce ziyaret edeceğimi söyledim. Ancak, ziyaretim gecikince ikinci kez aradı. Makamına gittiğimde, TBMM yemek takımlarının Deniz Feneri Derneği'ne niçin verildiğine ilişkin konuda beni bilgilendirdi. Başka kuruluşlara da yardım yapıldığını söyledi. Ben, okullarda uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını, bu konuda Araştırma Komisyonu kurulması için başvurduğumu söyledim ve komisyonun oluşturulması için destek istedim. Bu konuda üzerine düşeni yapacağını söyledi. Bunun üzerine önergemi çektim. Ancak, başkan sözünü yerine getirmedi ve komisyon da kurulmadı. TBMM'den yardım alan derneğin ilişkileri ortaya çıktıkça, önerge vermekteki haklılığım da ortaya çıktı."

"Cemevlerine de vermek istedik"

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, TBMM'deki tabak, bardak, çatal, bıçak gibi malzemelerin Deniz Feneri Derneği'ne verildiğini doğruladı. CHP Milletvekili Ahmet Ersin'den önergesini çekmesi konusunda görüştüğünü kaydeden Arınç, şunları söyledi:

"TBMM Lojmanlarından çıkan malzemelerin bir kısmını okullara, kamu kuruluşlarına verdik. TBMM lokantasının malzemeleri yenilenince bunları da hayır kurumlarına vermek istedik. Alevi kökenli milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'e de bunların bir bölümünün Cemevlerine de vermek istediklerini söyledim. 3 Cemevine kendi araçlarımızla yardımları götürüldü. Ahmet Ersin'e bu durumu anlattım ve yardım yapılan kuruluşların listesini açıklamamızın kırgınlıklara yol açacağını söyledim. Anlayışla karşıladı."

"Allah belalarını versin"

Arınç, Deniz Feneri Derneği'ne TBMM Üstün Hizmet Ödülü verdiklerini, bu derneğin yetkililerinden aldığı bilgiye göre Almanya'daki derneğin isimlerini kullandıklarını, ilgilerinin olmadığının kendisine söylendiğini belirtti. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deniz Feneri Derneği çok güzel çalışmalar yapıyordu. O yüzden ödüllendirmeyi uygun bulduk. Faaliyetlerinin bir bölümünden de haberdardım. TBMM'nin lokantası yenilenince eskileri bunlara verdik. Almanya'da aynı adı taşıyan dernek yöneticileri eğer yoldan çıktılarsa Allah belalarını versin”


TBMM Üstün Hizmet Ödülü kimlere verilir:

Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından uluslararası alanda gösterdiği üstün başarılar ile Türkiye’nin temsiline ve tanıtımına katkı sağlayan kişilere “TBMM Onur Ödülü”; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletine ulusal ve uluslararası düzeyde üstün hizmetlerde bulunanlara, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayanlara, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunanlara, millî egemenlik ve demokrasi konularında yaptığı bilimsel çalışmalarla başarı gösterenlere “TBMM Üstün Hizmet Ödülü” verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukukî dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, TBMM İçtüzüğü’nün 74 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelik’te geçen;
a) TBMM Onur Ödülü: 1 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından belirlenecek olan kişiye/kişilere, TBMM tarafından verilecek olan plâket, berat ve para ödülünü,
b) TBMM Üstün Hizmet Ödülü: 1 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından belirlenecek olan kişiye/kişilere, TBMM tarafından verilecek olan altın madâlya ve beratı,
c) Kurul: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nu,
ifade eder.