Sağlık

Türkiye nüfusunun yüzde 14,31'i depresyonda!

OECD Avrupa Sağlık Araştırması’na göre, kadınlar depresyon yaşadıklarını erkeklerden daha fazla kabul ediyor

27 Ağustos 2019 13:33

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerini inceleyen Online PR Ajansı B2Press, zihinsel sağlık problemleri üzerine bir değerlendirmede bulundu.

Yapılan değerlendirme dünya genelinde 970 milyon kişinin zihinsel sağlık problemleri ve madde kullanım bozuklukları yaşadığını gösterirken, en sık rastlanan problemlerin depresyon ve anksiyete olduğu gözlemlendi. Zihinsel sağlık problemleri veya madde kullanım bozukluğunun ülkelerdeki nüfus oranına göre yayılımını inceleyen B2Press; depresyon, anksiyete, duygusal yeme bozuklukları, şizofreni, alkol veya ilaç kullanım bozuklukları gibi pek çok problemin yüzde 18,38 ile en çok Avustralya’da, yüzde 17,73 ile İran ve yüzde 17,7 ile Grönland’de görüldüğünü açıkladı. Türkiye'de ise nüfusun yüzde 14,31’i zihinsel sağlık problemleri ve madde kullanım bozuklukları yaşıyor.

Ülkemizde nüfusun yüzde 3,72’si depresyonda

Ruhsal hastalıklar içerisinde depresyonla mücadele eden nüfus oranına bakıldığında Grönland yüzde 6,23 ile ilk sıraya yerleşirken, Fas yüzde 5,47 ile ikinci ve İran yüzde 5,08 ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’de ise nüfusun yüzde 3,72’si, dolayısıyla yaklaşık 3 milyon insan, depresyon hastalığı ile mücadele ediyor. Verilere göre Türkiye'de ruh sağlığına toplam sağlık bütçesinin yüzde 1’inden daha az pay ayrıldığı tahmin edilmekle birlikte, dünya genelinde 100 bin kişiye düşen psikiyatri uzmanı sayısı 4 olarak belirtilirken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu sayının 9 olduğu biliniyor. Türkiye’de ise bu oran 1,6 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Türkiye’de erkekler depresyonda olduğunu anlamıyor ya da kabul etmiyor

B2Press’in incelediği OECD Avrupa Sağlık Araştırması’na göre, kadınlar depresyon yaşadıklarını erkeklerden daha fazla kabul ediyor. OECD ülkeleri arasından araştırmaya katılan kadınların yüzde 10’u son 12 ay içinde depresyonda olduğunu ifade ederken, erkeklerin yüzde 6'sı depresyon yaşadığını belirtiyor. Birçok ülkede erkek ve kadınlar arasındaki oransal fark yüzde 1 ile 4 arasında değişirken, Türkiye’de bu oran yüzde 10’a ulaşıyor. Araştırma sonucuna göre, Türkiye’de özellikle erkeklerin depresyonda olduklarının ya farkında olmadıkları ya da bu durumu kabul etmek istemedikleri bilgisine ulaşılıyor.

Dünyada her yıl 800 bin insan intihar ediyor

Depresyon ile mücadele, okul ve iş yerinde üretkenlikte azalmaya sebep olurken toplumsal uyumsuzluk gibi etkileri de iş gücü kaybına neden olarak ciddi ekonomik yüklere neden oluyor. B2Press'in yaptığı değerlendirmede, Fransa’da depresyon sebebiyle 30 milyondan fazla gün işe devamsızlık yapıldığı ifade edilirken, ABD'de yıllık 50 milyar doların üzerinde zarara sebep olan mali yük bir kenara depresyon ileri aşamada intiharlara neden oluyor. Dünyada her yıl 800 bin insan intiharlar sonucunda hayatını kaybederken, 15-29 yaş arası bireylerin ölüm nedenleri arasında depresyon ikinci sırada yer alıyor. (İHA)