Koronavirüs

Araştırma: Toplumun yüzde 67'si okulların açılması durumunda çocuğunu okula göndereceğini söyledi

İpsos 'Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması' yayımlandı

09 Şubat 2021 17:21

T24 Haber Merkezi

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması' 41 ve 42. dönem verilerine göre toplumun yarısı yüz yüze eğitimi yanlış bulsa da okulların açılması durumunda ebeveynlerin çoğu çocuğunu okula göndereceğini söyledi. 

Araştırmaya göre toplumun yarısı yüz yüze eğitime geçilmesini buluyor ancak yüz yüze eğitime geçilirse, ebeveynlerin yüzde 67’si çocuğunu okula görmeyi düşünüyor.

Eğitim görenlerin salgından en çok etkilenen kesimlerden biri olduğu vurgulanan araştırmada sonuçlar şöyle: 

İkinci dönemde yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda ise böyle bir kararı yanlış bulacağını söyleyenlerin oranı (%49),  doğru bulacağını söyleyenlerden (%36) daha yüksek.

Ebeveynlerin değerlendirmeleri de bu konuda benzer. Öte yandan bu veri, ebeveynlerin çocuklarını okula göndermeyeceği anlamına gelmiyor. Her ne kadar tercihleri yüz yüze eğitimden yana olmasa da çoğunluk okulların açılması durumunda çocuğunu okula göndereceğini ifade ediyor (%67). 

slide6slide7

Virüsün çok ciddi bir tehdit oluşturduğu görüşü devam ediyor

İlk Koronavirüs vakasının göründüğü 2020 Mart ayından bu yana virüsü Türkiye için çok ciddi tehlikeli görenlerin oranı yüzde 55 seviyesinde görülürken, yaz döneminde bu oran yüzde 70’ler seviyesindeydi. Aralık ayında bu oran yüzde 88’e kadar çıkarak tepe noktasına ulaştı. Bugün virüsün çok ciddi tehlike oluşturduğunu düşünenlerin oranı yüzde 86 . Bu tehdit algısının devam ettiğini gösteriyor.

 

slide3

 

Salgınla ilgili kamusal tedbirlerin işe yaramadığını düşünenlerin oranı azaldı

Araştırmada salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı tedbirlere yönelik vatandaşların görüşleri de soruldu. Buna göre alınan son tedbirlerin salgını kontrol altına almada işe yarayacağını düşünenlerin oranı son 2 ay içerisinde yükseldi.

Kasım ortasında bu oran yüzde 53 iken, ocak sonunda yüzde 69 seviyesine çıktı. Tedbirlerin yetersiz olacağını düşünenler ise yüzde 43’ten yüzde 22 seviyesine indi.

slide4

 

Çoğunluk, AVM’lere gitmeyi sağlık açısından riskli buluyor

Ipsos’un araştırmasında; dışarıda yapılan aktivitelerin sağlık üzerindeki etkilerinin toplum tarafından nasıl algılandığı da soruldu.

AVM'lere ve kuaför/berbere gitmek salgın öncesi dönemde günlük yaşamda sıkça yapılan aktiviteler iken, bugün vatandaşlar tarafından salgın nedeniyle riskli aktiviteler olarak tanımlandı.

Toplumun yüzde 70’i AVM'lere gitmeyi çok riskli buluyor, çok ciddi ve kısmen riskli bulanların toplam oranı yüzde 94’e kadar çıkıyor.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmesi: “Son haftalardaki tespitlerimiz kesinlikle henüz rahatlamadığımızı gösteriyor. Alışveriş merkezi, kuaför gibi mekanlara gitmenin risk oluşturduğunu düşünenlerin oranı %90’ın üzerinde. Salgının Türkiye için ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtenlerin oranı ise %86. Hatırlayalım, bu oran yaz aylarında %69’a kadar inmişti. Mevcut endişe hali bir açıdan da iyi aslında, bu sayede salgın ile mücadele daha sıkı bir şekilde devam edebiliyor.
Sömestr tatili öncesinden beri okulların açılması ile ilgili açıklamalar, tartışmalar var. Ocak ortasında yaptığımız araştırmada okulların açılmasına destek %43 iken sonraki hafta bu oran %36’ye gerilemişti. Son durumda okulların kademeli olarak açılacağı bildirildi. Ancak yine de son kararı veliler verecek. Her ne kadar toplum okulların açılması fikrine pek taraftar değilse de yine de velilerin %67’si okullar açıldığı takdirde çocuğunu okula göndermeye yakın duruyor. Alınan merkezi önlemlerin işe yarayacağını düşünenlerin oranında önemli artış var, her on kişiden yedisi bu biçimde düşünüyor. Bir yandan yüksek endişemiz baki. Bir yandan da alınan önlemler ve aşı uygulamasının başlamasının ardından ikinci bir normalleşme sürecine de ihtiyacımız var gibi görünüyor.
Ve ikinci normalleşme süreci de çocukların kontrollü bir şekilde okullara dönüşü ile başlayacak sanırım” dedi.

 

 

Araştırma Künyesi;
Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu hazırlanırken Türkiye Barometresi Araştırması ve Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması baz alınmıştır. Her iki araştırma da Ipsos’un finansmanında Ipsos’un Sosyal Araştırmalar hizmet birimi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2020 Türkiye Barometresi  Araştırmasının sahası Kasım – Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. 12 IBBS bölgesinden seçilen 15 ilde gerçekleştirilen çalışmanın örneklem sayısı 1300 ve araştırmanın hata payı %95 güven aralığında +/- 2,5’tur. Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması Mart 2020’den bu yana haftalık olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırma Online görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmekte ve örneklem aylık 800 görüşmeden oluşmaktadır. Araştırmanın hata payı %95 güven aralığında +/- 2,5’tur.