Sağlık

Araştırma: Elektronik sigara kullanımı bilişsel bozukluklara sebep oluyor

Elektronik sigara olarak adlandırılan ürünlerin tüketimi özellikle ergenlik çağında gittikçe artıyor

29 Aralık 2020 16:33

Amerika Birleşik Devletleri'nde tütün kullanımı yıllar içerisinde düşüş göstermesine rağmen elektronik sigara olarak adlandırılan ürünlerin tüketimi gittikçe artıyor. Yapılan araştırmaya göre elektronik sigara kullanımı ile bilişsel bozukluklar arasında bir ilişki olduğu tespit edildi.

University of Rochester Medical Center kurumu araştırmacıları elektronik sigara tüketicilerinin bilişsel şikayetleriyle ilgili raporları inceledi.

Yapılan çalışmaların ilkinde 18 binin üzerinde lise öğrencisinin raporu dikkate alındı ve sonuçlara göre tütün mamülü veya elektronik sigara tüketen bireylerin karar verme, hatırlama ve odaklanma gibi durumlarda zorluk çektiği tespit edildi.

Ayrıca elektronik sigaraya göreceli olarak daha erken başlayan bireylerde bu durumların daha ağır seyrettiği ve 8 ile 13 yaş arasında elektronik sigaraya başlayan bireylerin bilişsel bozukluklara daha yatkın olduğu ifade edildi.

Yapılan 2. çalışmada ise 800 binin üzerinde yetişkin denek incelendi ve yine benzer sonuçlara yakın şekilde elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki olduğu tespit edildi.