Çevre

Araştırma | Dünyada her yıl 1,2 trilyon ton buzul eriyor

31 Ocak 2021 14:52

İklim değişikliği hızlanarak devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre dünya, yılda 1,2 trilyon ton buz kaybediyor.

The Cryosphere dergisinde yayınlanan yeni bir rapora göre buzulların erime hızı, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin en kötü senaryosuyla eşdeğer noktaya gelmiş durumda. Araştırmanın baş yazarı Thomas Slater, su seviyesindeki yükselmenin bu yüzyılda kıyı kesimlerinde yaşayanlar üzerindeki etkisinin oldukça yüksek olacağını söyledi.

1994 ve 2017 yılları arasında yaklaşık 28 trilyon ton buz yok oldu. Bunun üçte ikilik kısmı atmosferdeki sıcaklık, kalan üçte birlikte kısmı ise artan deniz sıcaklığı sebebiyle yaşandı. 1990'lı yıllarda yıllık 0,8 trilyon ton buzun eridiği ancak 2017 yılına kadar bu miktarın yılda 1,2 trilyon tona çıktığı tahmin ediliyor. Bu dönemde yaşanan buz kayıplarının küresel deniz seviyesini 35 mm yükselttiği anlamına geliyor.

Yakın gelecekte buz erime oranının hızlanmaya devam edeceği tahmin ediliyor. NASA tarafından Grönland'da yapılan bir çalışmada, bölgedeki 74 büyük buzulun zayıfladığı ortaya konulmuştu. Science Advances'te yayınlanan bir araştırmada, bilim insanlarının okyanusların buzullara yaptığı alttan kesmeyi hesaplamada başarısız olduğu ifade edilmişti.

NASA buzul araştırmacısı Eric Rignot, bu durumu tüm vücudun erimesi yerine ayakların kesilmesi olarak betimledi. Rignot, "Tüm vücutta meydana gelen erimenin aksine ayaklar eridiğinde tüm beden aşağı düşer. Bu, şu anki projeksiyonların tutucu olduğunun bir örneği" dedi.