Eğitim

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir akademisyenin daha işine son verildi

2017'de doçentlik unvanını alan Meltem Kayıran'ın sözleşmesi yenilenmedi

Doç. Dr. Meltem Kayıran

12 Nisan 2021 12:33

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen öğretim üyesi sayısında ilk sırada olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde  Doç. Dr. Meltem Kayıran da sözleşmesi yenilenmeyerek işten atıldı.

Mülkiye Haber'de yer alana göre, doçent olduğu halde alt kadro kriterlerine göre kendisinden dosya istenen Kayıran, talebin hukuksuz olması nedeniyle dosyayı vermedi. Geçtiğimiz dönem Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi başkanlığı ve Mülkiyeliler Birliği tarafından çıkarılan Mülkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini de yapan Maliye Bölümü öğretim Üyesi Kayıran 2017 yılında doçentlik unvanını aldı ancak ataması yapılmadı.

Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi, Doçent Doktor Kayıran’a ilişkin olarak, "Doç. Dr. Meltem Kayıran’ı Hedef Alan Hukuksuzluğa Karşı Mücadele Edeceğiz!” başlıklı açıklamada, 'farklı kuşaklardan çok sayıda öğrencinin eğitiminde büyük emekleri olan Meltem Kayıran’ı okulundan ve öğrencilerinden koparan bu kararın altında imzası bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu, Dekanlığını ve Üniversite Rektörlüğü'nü kınıyoruz" açıklamasını yaptı. 

Açıklamada, "Bu keyfi kararın herhangi hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dahası, 30 yılını bilime adamış bir akademisyenin 300’ü aşkın öğrencisi ve tez danışmanlıkları varken eğitim öğretim dönemi ortasında üniversiteden koparılmasında da herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Pandemi döneminde özel sektörde bile işten çıkarmalar yasaklanmışken bir kamu kurumunda böyle bir uygulamaya gidilmesi kabul edilemez” denildi.

Açıklamada, bölümlerin ihtiyaç duyduğu kadroları vermeme, öğretim üyelerinin unvanlarına uygun atama yapmama ve keyfi atama-yükseltme kriterleri belirleme gibi yöntemlerin, üniversiteleri ve akademisyenleri baskı altında tutmanın bir aracı olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın, 30 yıldır emek verdiği fakültesiyle ilişiğinin -haksız ve hukuksuz biçimde- kesildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz dönem Şubemizin Yürütme Kurulu Başkanlığını üstlenen, sendikamızın Yükseköğretim Bürosu’na uzun yıllar katkı veren ve hepsinden de önemlisi farklı kuşaklardan çok sayıda öğrencinin eğitiminde büyük emekleri olan Meltem Kayıran’ı okulundan ve öğrencilerinden koparan bu kararın altında imzası bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu, Dekanlığını ve Üniversite Rektörlüğünü kınıyoruz.

Doç. Dr. Meltem Kayıran 2017 yılında Doçentlik unvan ve yetkisi almasına rağmen, aradan geçen 4 yılda hak ettiği kadroya ataması yapılmayarak “Dr. Öğretim Üyesi” kadrosunda çalıştırılmaya devam edilmiştir. Hak ettiği kadro verilmediği gibi bir alt kadronun kriterleri uyarınca kendisinden ısrarla dosya istenmiş, bu dosyanın istenmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek teslim etmediği için üniversiteyle ilişiği kesilmiştir.

Bu keyfi kararın herhangi hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dahası, 30 yılını bilime adamış bir akademisyenin 300’ü aşkın öğrencisi ve tez danışmanlıkları varken eğitim öğretim dönemi ortasında üniversiteden koparılmasında da herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Pandemi döneminde özel sektörde bile işten çıkarmalar yasaklanmışken bir kamu kurumunda böyle bir uygulamaya gidilmesi kabul edilemez.

Bölümlerin ihtiyaç duyduğu kadroları vermeme, öğretim üyelerinin unvanlarına uygun atama yapmama ve keyfi atama-yükseltme kriterleri belirleme gibi yöntemler, üniversiteleri ve akademisyenleri baskı altında tutmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır. Liyakatsiz atama ve kadrolaşmalarla üniversiteleri siyasi iktidarın arka bahçesi haline getirmeyi amaçlayan, özgür bilimsel üretimin önünü keserek akademiyi içten içe çürüten bu uygulamalara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Akademik özgürlüklerin ve insan-doğa-toplum yararına üniversite mücadelemizin en yürekli taşıyıcılarından biri olan Meltem Kayıran’ı hedef alan bu hukuksuzluğu kabullenmeyeceğiz. Bu hukuksuz karar geri alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm üniversite bileşenlerini bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.

40 akademisyen fakülteden atılmıştı

AÜ SBF’de Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisini imzaladıkları için 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 40 akademisyen fakülteden hukuksuz bir biçimde atılmıştı.