Çevre

Anayasa Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaşmaya açılmasının iptali talebini reddetti

04 Aralık 2019 13:28

Anayasa Mahkemesi (AYM), Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılaşmaya açılmasının iptali talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu reddetti.

AOÇ alanı içine Cumhurbaşkanlığı ve Ankapark yaptırılırken CHP iptal talebiyle AYM’ye başvurdu. İptal dilekçesinde AOÇ’nin Atatürk’ün kişisel mülkü olduğu, 11 Haziran 1937 tarihli yazıyla Hazine’ye bağışlandığı, bağışlamanın şarta bağlı ve mükellefiyetli işlem olduğu, KHK ile arazinin farklı bir amaçla kullanılmasına yol açıldığı savunuldu.

AYM, 16 Ekim’de başvuruyu oybirliği ile reddetti. CHP’nin dilekçesinin aksine AYM, "Arazinin AOÇ’ye şartlı ve mükellefiyetli geçtiği tespit edilememiştir" dedi. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, özetle şöyle denildi:

"Tapu kaydına göre mülkiyeti bir kamu kurumu olan AOÇ’ye ait arazinin tahsisine ilişkin kuralın kişilerin mülkiyet hakkını düzenleyen Anayasa’nın 35. maddesiyle ilgisi bulunmamaktadır. Anayasa koyucu, tarım arazilerinin sınırlılığını gözeterek bunların korunmasına ve amacı dışında kullanımının engellemesine yönelik tedbirler alınmasını bir ödev olarak devlete yüklemiş ise de bunun mutlak bir yasaklamayı ifade ettiği ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına hiçbir koşulda izin verilemeyeceği söylenemez."