Politika

Anayasa Komisyonu görüşmelerin 6. gününde; CHP ve HDP söz alma mücadelesinde

Komisyonda 700 sayfalık tutanak tutuldu

27 Aralık 2016 00:50

Anayasa Komisyonu 20 Aralık’ta başladığı ve sadece bir günlük mola müzakerelerin 6. gününde şu ana kadar 45 saat 5 dakikalık görüşme yaptı. Toplam 698 sayfalık tam tutanak tutuldu. CHP ve HDP söz alma mücadelesini sürdürüyor.

Anayasa Komisyonu görüşmelerinde 4 partinin grup başkanvekilleri uzlaşma sağlayamadı

 

Komisyonun bugünkü toplantısında konuşma süreleri ve söz hakkı konusu çok sert tartışmaya neden oldu. Komisyon başkanı AKP’li Mustafa Şentop, sınırsız konuşma olmayacağına dikkat çekerken iç tüzükten kaynaklanan yetkileri hatırlattı.

Şentop, 2010 yılı  anayasa değişikliğinin komisyondaki görüşme takvimine de dikkat çekerek, “12 Eylül 2010 referandumunda 27 madde olarak gelen değişiklik teklifi. Bu Komisyonda, Anayasa Komisyonunda, mekân farklı olabilir, görüşüldü. Ne kadar görüşüldü? Üç gün, üç gün, perşembe, cuma ve pazartesi günleri görüşülmüş, toplam saat olarak kırk saat görüşülmüş” diye konuştu.

Komisyonun sınırsız bir görüşme imkanı olmadığını söyledi ve iç tüzük hükümleriyle savunma yaptı. Komisyon tutanaklarına geçen tartışma ve konuşmalar şöyle:

BAŞKAN –Burada biz çok önemli bir konuyu görüşüyor olmamız hasebiyle İç Tüzük’te belirlenen çerçeveyi, esasları, değiştirip aşabilir miyiz? Buna bizim imkânımızın olmadığını, aksi hâlde İç Tüzük’e aykırı bir tavrı bizim benimsemiş olduğumuzu söylemek isterim. Burada, tabii somut olarak tartıştığımız husus nedir? Geneli üzerindeki müzakereler, geneli üzerindeki müzakereler bir teklifin ne kadar sürer, ne kadar sürebilir? Yani bununla ilgili…

MURAT EMİR (Ankara) – Ne kadar sürer? (Gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar… Arkadaşlar, arkadaşlar, ne kadar sürer?

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) – Bu haktır, hak…

BAŞKAN – Arkadaşlar… Arkadaşlar, bir dakika, soruyorum, tamam, siz öyle diyorsunuz, hepimiz öyle mi diyoruz, Komisyonun karar vericileri sizler misiniz?

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) – Evet, bizleriz.

BAŞKAN – Sizler, üyesisiniz, peki nasıl karar veriyoruz? Nasıl karar veriyoruz, usuller İç Tüzük’te belli nasıl karar verildiği.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) – Hep konuşarak karar veriyorsunuz.

BAŞKAN – Tabii, karar veriyoruz sonuçta, karar için belli bir usul öngörmüş İç Tüzük.

Şimdi, arkadaşlar, ne kadar sürerse yeterli olur, müzakereler kaç kişi konuşursa olgunlaşmış olur… (Gürültüler)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Anayasa yapıyoruz, sıradan bir şey yapmıyoruz ki?

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Bir saniye… Bir saniye…

BAŞKAN – Sayın Tanal, sana bir soru değil bu, ne kadar?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Cevap verin, evet...

BAŞKAN – Şimdi, bu konuda arkadaşlar, böyle bir kararı almamız mümkün değil, tabii ki sizin fazla konuşulması lazım, söz alan herkesin konuşması lazım diyeceksiniz…

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkan, bu mantıkla yüzde 52 oy aldığınıza göre biz girmeyelim Komisyona…

BAŞKAN – …bu süre yeterli değil diyeceksiniz, amenna, bazı arkadaşlar da diyecek ki: “Hayır, yeteri, bu kadar konuşma yeterli.” Bunun için ölçü ve usul nedir? Bakın, siz hepiniz biliyorsunuz, 12 Eylül 2010 referandumu… (Gürültüler)

BAŞKAN – Usul diyor ki…

BAŞKAN – Ya Tanal, ayıptır ya.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Bir saniye, bir saniye…

BAŞKAN – Ben konuşuyorum, ya kendin hiç konuşurken çıt çıkmasını istemiyorsunuz, biz konuşmaya başlayınca hepiniz konuşmaya başlıyorsunuz, arkadaşlar bu nasıl karşılıklı saygılı konuşma?

(Gürültüler)

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Arkadaşlar… Arkad

BAŞKAN – Arkadaşlar, müzakereler ne zaman olgunlaşır, ne kadar? Tabii, herkes farklı bir süre, farklı sayıda kişinin konuşmasını öngörebilir, söyleyebilir. Ne yapacağız o zaman yani kiminkini benimseyeceğiz, kimin görüşünü benimseyeceğiz, kimin görüşüne göre karar vereceğiz? (Gürültüler)

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Her toplantıda bir saat Başkan konuşuyor.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Sayın Başkan, Komisyon üyelerini konuşturmadınız.

BAŞKAN – Mecliste bu Komisyonda, Anayasa Komisyonunda ilk defa anayasa değişiklik teklifi görüşülmüyor, daha önce de görüşmeler yapılmış. Bunlardan birisi biliyorsunuz yine çok tartışmaların olduğu 12 Eylül 2010 referandumuyla kabul edilmiş, sizin de çok atıf yaptığınız bu değişiklik. Bu değişiklik teklifi Komisyona 27 madde olarak geldi…

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Efendim, bunların hepsi rejim değişikliği, önemli bir rejim değişikliği…

BAŞKAN – Ya, size göre öyle, kabul etmiyor onu başka partiler, hepsi kabul etmiyor partilerin, size göre öyle, öyle diyorsunuz.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Arkadaşlar…

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Çoğunluk sizsiniz…

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) – Arkadaşlar, ya böyle bir usul var mı?

BAŞKAN – Yani öyle işliyor demokrasi…

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) – Arkadaşlar, Bülent Tezcan

Bey ve Mithat Sancar konuştu…

BAŞKAN – Şimdi, bir dakika, bir dakika Sayın Akbaşoğlu, ben kendimi müdafaa ederim, lütfen müsaade buyurun. Arkadaşlar, müsaade buyurun… Şimdi, burada hatırlıyorsunuz 12 Eylül 2010 referandumunda 27 madde olarak gelen değişiklik teklifi. Bu Komisyonda, Anayasa Komisyonunda,

mekân farklı olabilir, görüşüldü. Ne kadar görüşüldü? Üç gün, üç gün, perşembe, cuma ve pazartesi günleri görüşülmüş, toplam saat olarak kırk

saat görüşülmüş…

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) – O Anayasa nasıl oldu…

KAZIM KURT (Denizli) – Anayasa değişikliği yapıyoruz Sayın Başkan.