Sağlık

AKP'nin yasa teklifinde kamudan atılan doktorların çalışmalarına sınırlama

"Tütün ürünleri, kişilerin doğrudan ulaşacağı veya göreceği şekilde satışa sunulamayacak"

31 Ekim 2018 10:44

AKP’nin sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ve sigara satışı ve reklamının sınırlandırılmasının öngörüldüğü yasa önerisine göre kamudan atılan doktorlar yalnızca özel hastanelerde çalışabilecek, verdikleri raporlar yargı ve idari işlemlerde dikkate alınmayacak.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP'nin yasa önerisinden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Zeytindalı Operasyonu sırasında hedef aldığı Türk Tabipleri Birliği’nin yetkilerine tırpan, şehir hastanelerinde şirketlere yeni ayrıcalıklar, kamudan atılan doktorların özelde çalışmalarına sınırlama ve verdikleri raporların yargı ve idari işlemlerde dikkate alınmaması gibi tartışmalı düzenlemeler çıktı. AKP’li milletvekillerince dün TBMM Başkanlığı’na sunula  yasa önerisi şu düzenlemeleri öngörüyor:

Bakanlığın belirlediği kurumlar ilaç getirebilecek

Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli nedenlerle piyasada bulunmayan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum-kuruluşlar ile SGK ve Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla kişisel kullanım amacıyla reçeteli olarak yurtdışından temin edilebilecek ve doğrudan hastalara verilebilecek. Hastanelerin yurtdışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek. Bu şekilde yurtdışından getirilen ilaçlar, yurtdışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde izin-ruhsat sahibi tarafından ruhsat başvurusunda bulunulması ve başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde ruhsat alınması zorunlu olacak. Ruhsat başvurusu yapılmayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların bu şekilde teminine devam edilmesine karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamudan atılan doktorların çalışmalarına sınırlama

Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kamudan atılan veya kamugörevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan doktor ve diş hekimleri yalnızca SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde çalışabilecek. Zorunlu hizmet yükümlüsü olan doktorlar, kamu görevine alınmamasına karar verildiği tarihten itibaren devlet hizmet süresi kadar mesleklerini yapamayacak. Zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşülecek. Bunların düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak.

TTB’nin yetkilerine 'tırpan'

Özel kurum ve iş yeri doktorlarının başka bir yerde tabip odalarından, aynı pozisyonda olan diş hekimlerinin Diş Hekimleri Birliği’nden izin almadan çalışamayacağı hükmü kaldırılacak.

Tüp bebek yalnızca evlilere uygulanacak

Tüp bebek yöntemi sadece evli olan eşler arasında gerçekleştirilecek. Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yasak olacak.

Sperm bankasından çocuk sahibi olmak yasak

Başkasına ait üreme hücresi veya embriyonun kulanılarak donasyon işlemi yapılması ve bunun için yumurta ve embriyo bağışı, satışı, ithalatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi yasak olacak.

Organ nakline akraba koşulu

Daha önce yönetmelik hükümleriyle düzenlenen canlıdan organ naklinin alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile 4. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından yapılabilmesi, organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda eşlerin en az 2 yıllık evli olması şartının aranmayacağı, bunun dışında kalan canlıdan organ nakillerinin etik açıdan değerlendirmesi, organ nakli başvurusunun yapıldığı ilde oluşturulan Organ Nakli Değerlendirme Etik komisyonları tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeler yasa önerisine eklendi. Komisyonların kararlarına karşı yapılacak itirazları değerlendirmek üzere Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu oluşturulacak.

Sağlık çalışanlarına şiddet

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak cumhuriyet başsavcılıklarına sevk edilecek. Cumhuriyet savcısı, adli işlemleri tekemmül ettirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olarak sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınacak. Bu hüküm, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak.

Sinemada da sigara yasak

Televizyonda yayımlanan programların yanı sıra sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak. 

Sigara dolaba girecek

Tütün ürünleri, kişilerin doğrudan ulaşacağı veya göreceği şekilde satışa sunulamayacak. Bu ürünlerin işletme içinden ve dışından görünmeyecek şekilde renk, şekil ve ebatları Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kapalı dolaplarda satışa sunulması zorunlu olacak. Sigara paketlerinin üzerinde sağlığa zararlı olduğuna ilişkin yazının boyutu yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarılacak, tek tip olacak. Sigara yasağıyla ilgili cezalar artırılacak.

10 yıllık sözleşme garantisi

Şehir hastanelerinde şirketlere yeni garantiler: Şehir hastanelerinde hasta garantisi verilen miktara bağlı hizmetlerde 5 yılda bir yapılan piyasa testinde süre 10 yıla çıkarılacak. Böylece 10 yıldan önce piyasa testiyle daha uygun fiyata hizmet satın alınmasının önü kapatılarak şirketlere 10 yıllık sözleşme garantisi veriliyor. Şirketlere daha önce yatırım dönemiyle sınırlı olan ‘damga vergisi muafiyeti’ genişletilerek işletme dönemi de kapsama alınıyor. Ayrıca hizmetlerin teminatı olarak yüklenici şirketler tarafından idareye teslim edilen teminat mektuplarına konu bedeller, her yıl yurtiçi üretici fiyatları artış oranında güncellenecek.

Döner sermayeyi Cumhurbaşkanı belirleyecek

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı 10 milyar lira olacak. Bu miktar her bütçe yılı içinde Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre artırılabilecek.