Politika

AKP'li Uçma: Paralel yapıyı piramide benzetiyoruz; altıyla hiçbir meselemiz yok

"Biz kimseyi terörist ilan etmedik, birileri terörist oldu"

02 Haziran 2016 00:43

Hükümetin, eğitim siteminde yapacağı değişikliklerin ilk adımı Milli Eğitim Komisyonu’nda başladı. Cemaat okullarının yerine düşünüldüğü belirtilen ‘Maarif Vakfı’ kurulmasını öngören kanun tasarısı görüşmelerine başlandı. Cemaat atışmalarının öne çıktığı komisyonda, AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, “Biz kimseyi terörist ilan etmedik, birileri terörist oldu. Paralel yapıyı piramide benzetiyoruz. Altıyla hiçbir meselemiz yok, hepsi eşit şartlarda yurttaşlarımız, kardeşlerimiz. Biz piramidin ucundaki çete ve terörle mücadele ediyoruz“ dedi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Maarif Vakfı'nın kurulmasına dair kanun tasarısı görüşmelerinde muhalefet yurtdışındaki cemaat okullarının son durumunu sordu. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Milli Eğitim Bakanı İsmet Atilla’ya, “Yurt içinde paralel bir Milli Eğitim Bakanlığı kurulmasına izin veriyorsunuz,  siz kendinizi tasfiye ediyorsunuz” dedi. Alt komisyon önerisinde bulunan İrgil, tasarıdan daha önemli problemler olduğunu belirterek, “ 300 bin çocuk matematik sorusunu çözememiş” dedi.

 

“Cemaat okulları vakfa mı devredilecek?”

 

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, yurt dışındaki cemaat okullarının bu vakfa devredileceğine dair bir plan olup olmadığını sorarken CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, 1980’li yıllarda kurulan Milli Eğitim Vakfı’nın ne olacağını sordu.  Mili Eğitim Vakfı'nın bu görevi üstlenebilceğini söyleyen Usluer," Vakfın yurt dışı örgütlenme kısmına baktığımızda, işin özü daha önce cemaate teslim edilen milli eğitim örgütlenmesinin ortadan kaldırılması, doğrudan iktidar partisine bağlı yeni bir örgütlenme için yeni vakfın kuruluş aşamasında olduğunu görebiliyoruz. Milli Eğitim Vakfı varken, yeni bir vakıf kuruluyor. Bizzat bakanlık tarafından kurulan vakfın merkezinin İstanbul'da olması nasıl bir anlayışın ürünüdür? TÜRGEV, Birlik Vakfı gibi vakıfların görünmeyen kapalı alanı mı olacaktır” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Maarif Vakfı'nın,  Türkiye'yi dünya ile entegre etmek  amacını taşıdığını belirterek, “Biz kimseyi terörist ilan etmedik, birileri terörist oldu. Paralel yapıyı piramide benzetiyoruz. Altıyla hiçbir meselemiz yok, hepsi eşit şartlarda yurttaşlarımız, kardeşlerimiz. Biz piramidin ucundaki çete ve terörle mücadele ediyoruz. Sizin de destek vermeniz gerekiyor"  deyince  CHP’li  Metin Lütfi Baydar, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni terörist ilan ederken, bunlara destek verdiniz. Siz 14 yıldır yaptıracağınız işleri onlara verdiniz” dedi.

Ahmet Davutoğlu’nun, Başbakanlıktan alınmasından önce  imzasıyla Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı’na göre vakıf, dünyada insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak. Bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirecek olan vakıf, mevzuata uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütecek. Vakıf, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açacak, kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler ile bunların devamı sayılacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kuracak.

Faaliyetlerini organize edebilmek için yurt içi ve yurt dışından nakdi, ayni yardım kabul edebilecek. Maarif Vakfı’nın amacına yönelik hizmetler, Türkiye ve dünyada bütün coğrafyayı kapsayacak. Faaliyetleri tek başına ya da tüzel veya gerçek kişilerle ortaklıkla yapabilecek olan vakıf, gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetlerde de bulunabilecek. Maarif Vakfı, ihtiyaç halinde faaliyetlerini, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak veya devralarak gerçekleştirebilecek.

Maarif Vakfı tarafından yurtdışında örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan şehirlerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları aynı amaçla başka birimler oluşturamayacak. Mütevelli Heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak vakıfta, 12 üyeli mütevelli heyeti karar organı olacak.

Mütevelli heyeti üyelerinin 4’ü Cumhurbaşkanı, 3’ü Bakanlar Kurulu tarafından atanan yedi daimi üye ile ikisi Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile YÖK temsilcilerinden oluşacak.