Gündem

AKP'nin Meclis'e sunduğu torba teklife göre, limanlardaki sözleşme süreleri 49 yıla çıkarılacak

TDİ'ye bağlı 16 liman özelleştirilmiş durumda

13 Aralık 2021 19:10

39 AKP milletvekilinin hazırladığı 8 maddelik "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Stok cezasının 2 milyon TL'ye çıkarılmasının düzenlemeye dahil edildiği torba teklifte, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşmeler 49 yıla kadar uzatılması amaçlanıyor. 

Süre uzatımına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlenecek. Yetkili en az iki kuruluş değerlendirme yapacak ve nihai kararı Özelleştirme Yüksek Kurulu verecek.

Söz konusu teklifteki Madde 1'in içeriği şöyle:

  • "Limanların sosyo-ekonomik çerçevede Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine katkısı dikkate alındığında limanların herhangi bir zaman kaybı yaşamadan küresel rekabet güçlerini korumaları için bugünden yatırımlar yaparak büyümeleri gerekmektedir. Madde ile 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme sürelerinin başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde sözleşmelerinin süresinin kırk dokuz yıla kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

  • Maddede süre uzatımına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlenmesi öngörülmekte ve sözleşme bedelinin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş tarafından belirlenmesi düzenleme altına alınmaktadır. Ayrıca nihai karar mercı olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu görevlendirilmektedir."

 

Türkiye Denizcilik İşletmesi'ne (TDİ) göre özelleşen limanlar hangileri? 

7 adet liman ve iskele TDİ tarafından işletiliyor. 


 

TDİ'nin internet sitesinde "İşletme Hakkı Devir Yöntemi ile Özelleşen Limanlar"ın listesi şöyle: 

TIKLAYIN | 'Stokçu'lara ceza artırımı teklifi Meclis'e sunuldu