Çevre

Akkuyu, Ilısu, 3. köprü için ÇED zorunluluğu kaldırıldı!

1997’den önce yatırım programına alınan projelerde ÇED zorunluluğu kalktı

06 Nisan 2013 12:37

AKP, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, 23 Haziran 1997’den önce yatırım programına alınan projeler için ÇED raporu zorunluluğunu kaldırdı. Yani ÇED raporu almadan ya da çevreye zarar vereceği rapor ile belirlenen projeler ÇED raporundan muaf tutuldu.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre 23 Haziran 1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup 5 Nisan 2013 tarihi itibarıyla planlama aşaması geçmiş, ihalesi yapılmış ya da üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler için yönetmelik hükümleri uygulanmayacak. Yani kapsama giren projeler, ÇED raporu aranmaksızın ilgili bakanlıklardan izin alınması yeterli olacak. Sinan Tartanoğlu'nun Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre, yönetmelik değişikliğini “ÇED” muafiyeti olarak değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası şunları söyledi:

İptalden 4 gün sonra değişiklik: Yönetmeliğin değiştirilen 3. maddesinin iptali için açılan davada Danıştay 14. Dairesi kısmi iptal kararı verdi. Madde yönetmeliğin yayımlandığı 7 Şubat 1993 tarihinden önce yatırım programına alınmış projelere ÇED yönetmeliğinin uygulanmamasını düzenliyordu. Mahkemenin söz konusu iptal kararı 1 Nisan 2013 tarihinde verildi. İptal kararının ardından ÇED yönetmeliği öncesi yatırım programına alınan 3. Köprü, Akkuyu nükleer santralı ve Ilısu Barajı gibi büyük projeler için ÇED sürecinin başlatılması gerekiyordu. Ancak bunun önlemi 4 gün sonra çıkarılan yeni bir yönetmelik değişikliği ile alındı.

Çevre mevzuatının ilgası: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliği değiştirerek hukuku bir kez daha yok saymıştır. Bu değişiklik çevre mevzuatının ilga edilmesi, uygulanmaması demektir.

3. köprünün iptaline engel: Yapılan değişikliğin, 3. köprü ihalesinin yapılmasına karşı açtığımız iptal davasının duruşma günü olan 13 Nisan 2013 tarihinden önce yapılmış olması da bu davaların ortadan kaldırılmak istendiğini göstermektedir. Yani yapılacak olan projelerde çevreye, doğaya, halk sağlığına dair olumsuzluklar değerlendirilmeyecek.

Tekrar iptal davası: Düzenlemenin iptali için tekrar dava açtık. Danıştay’ın iptal kararında açıkça belirtildiği gibi bu düzenlemeler hukuksuzdur.