Eğitim

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği'nden YÖK'e: Akademik atama yükseltme kriterleri gözden geçirilsin

20 Nisan 2022 13:36

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda 10 Mart 2022’de kabul edilerek onay için YÖK’e gönderilen yeni “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin akademik iş güvencesini ortadan kaldıracak tartışmalı hükümler içerdiğini iddia ederek gözden geçirilmesini istedi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Hilmi Uysal imzasıyla YÖK’e gönderilen dilekçede, Akdeniz Üniversitesi’nin yeni “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" metnindeki ana sorunun Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanlarındaki akademik faaliyetlerin; araştırma ve yayın açısından tamamen farklı süreçlere tabi olan Fen ve Sağlık Bilimlerine göre tarif edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Dilekçede, üniversitenin öğretim üyesi kadrosunun yükseköğretim sisteminin temel ayaklarından birisi olduğunu  hatırlatan Prof. Dr.Hilmi Uysal, şöyle devam etti:

“Araştırmacıların akademik hayatlarını etkileyebilecek her türlü değişikliğin sosyal ve ekonomik sonuçları olacaktır. Bu sebeple, düzenlemeler eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek ve dengeleyecek şekilde kurgulanmalıdır.” 

Dernek Başkanı Hilmi Uysal, YÖK’e gönderdiği dilekçe ile birlikte 9 Mart 2022 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne verilen ve  öğretim elemanlarının  yeni Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ile ilgili eleştiri ve önerileri içeren  raporu da paylaştı.

"Çifte standart içeriyor"

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği’nin YÖK’e gönderdiği raporda, yeni kriterlerin mevcut haliyle uygulanması halinde çok sayıda doktor öğretim üyesi ve kadro bekleyen doçent adayının iş aktidin fesih edilerek mağdur edileceği vurgulanarak, kriterlerin uygulandığı bilim disiplinleri arasında da çifte standart söz konusu olduğu ifade edildi: 

“Sosyal bilimler alanlarında sayılabilecek olan ilahiyat ve hukuk fakülteleri için belirlenen görev süresi uzatmada yayın koşulları, grup 2'de yer alan sosyal ve beşeri ve idari bilimler ve eğitim bilimleri temel alanlarındaki yayın koşullarından daha düşük tutulmuştur. Sosyal bilimlerde en az 1 adet SSCI veya 2 adet ESCI ve 1 adet TR dizin makale istenirken, hukuk ve ilahiyat fakülteleri için 1 adet TR dizin makale yeterli olmaktadır. Bu durum, sosyal bilimler aleyhine yaratılmış, iyi niyetten uzak ve çifte standart içeren bir yaklaşımdır.”

"Sosyal bilimler farklı"

Raporda, Akdeniz Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerinin, tıp ve mühendislik gibi fen bilimlerinin bakış açısıyla dizayn edilerek sosyal bilimlere adapte edildiği  iddia edilerek sosyal bilim alanlarına uygulanacak kriterlerin bu alanların çalışma koşullarına uygun belirlenmesi istendi:

“Fen bilimleri alanlarında yayınların çok önemli bir kısmı grup çalışmasıyla yapılmakta ve çalışmalarda laboratuvar ortamında yapılan deneylerin sonuçları analiz edilmektedir. Bunun için projeler kullanılmakta ve ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konuları da yayınların önemli kaynaklarını oluşturmaktadır. Sosyal bilimler alanında proje olanakları, fen bilimleri ile kıyaslandığında son derece sınırlıdır. Ayrıca sosyal bilimlerde, yayın sayısını şişiren, grup çalışması geleneği yoktur. Yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları ise sosyal bilimler alanlarında giderek azalmaktadır. O yüzden sosyal bilimler alanlarına getirilen kriterlerin, bu alanların çalışma koşulları ve olanakları dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.”

Raporda, sosyal bilimler için yayın zorunluluğu istenen bazı yabancı dergilerde yayın ücretlerinin 2500-3500 dolar ve yayın sürelerinin 1.5-2 yıl arasında olduğu hatırlatılarak doktor öğretim üyelerinin bu kriterlere uyumunun mümkün hale getirilmesi ve kadro yenileme süresinin artırılması istendi: “Doktor öğretim üyelerinin görev sürelerinin yenilenmesi için getirilen kriterlerin sürdürülebilir olmasına dikkat edilmeli, ya bu kriterler makul, yapılabilir seviyelere çekilmeli ya da öğretim üyelerinin sözleşmeleri, makalelerin yayınlanma süreleri, ders yükleri ve idari işler de dikkate alınarak, 4 yılda 1 yenilenmelidir.”