Politika

"YOLSUZLUKLA MÜCADELE" TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2011 21:28

-"YOLSUZLUKLA MÜCADELE" TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın başkanlığında yapılan ''Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu Toplantısı'' sona erdi. Başbakanlık Yeni Bina'daki toplantının ardından Atalay'ın makamından yazılı açıklama yapıldı.  Açıklamada, AK Parti iktidarının ilk kurulduğu günden bu yana saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadeleye önem verildiği belirtilerek, bu konuyu takip etmek üzere her yeni hükümetle birlikte bakanlardan oluşan komisyonlar kurulduğu anlatıldı. Yolsuzlukla mücadele alanında ciddi adımlar atıldığı ifade edilen açıklamada, ''Ülkemizin yolsuzlukla mücadelede katettiği mesafe hem uluslararası raporlarla hem de yolsuzluk endeksleriyle teyit edilmiştir. Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından yayımlanan Yolsuzluk Algılama Endeksinde 2003 yılında 133 ülke arasında 77'nci sırada olan ülkemiz, hükümetimizin çabaları ile 2010 yılında 178 ülke arasında 56'ncı sıraya yükselmiştir'' denildi. Açıklamada 2002 yılından bu yana, bu alanda Türkiye'de yapılan bazı çalışmalara da yer verildi. Bu konuda, Kamu İhale Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Başbakanlık İletişim Merkezi'nin kurulması, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çalışmaları yapıldığı ifade edilerek, 2009 yılında da Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi'nin oluşturulduğu vurgulandı. Böyle bir stratejinin hazırlıklarına, siyasi kararlılığın hem ulusal hem de uluslararası alanda gösterilmesi ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere uyum sağlanması için başlandığı belirtilen açıklamada, ''Bakanlar Kurulunca kabul edilen söz konusu stratejinin hazırlıklarında tüm kamu kurumlarının, Dünya Bankası, AB Türkiye Delegasyonu ve SIGMA gibi uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmıştır'' denildi. 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen stratejinin alt başlıklarına değinilen açıklamada, bu başlıklar, ''saydamlığın, hesap verebilirliğin, etkin denetimin ve kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik hedeflerin yer aldığı önlemeye yönelik tedbirler, yolsuzluk ile mücadelede ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bazı sınırlamaların kaldırılması suretiyle soruşturma, kovuşturma ve cezalandırmada etkinliğin artırılmasına yönelik hedeflerin yer aldığı yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirler ile yolsuzluk olgusunun olumsuz etkileri konusunda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik hedeflerin bulunduğu toplumsal bilincin artırılmasına yönelik tedbirler'' olarak sıralandı.  Stratejinin takip ve uygulanmasının bakanlardan oluşan bir komisyon tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, 61'inci Hükümetin oluşturulmasıyla birlikte de bu öncelikli konuya önem verilerek Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında Adalet, İçişleri, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Gümrük ve Ticaret bakanlarının bulunduğu Bakanlar Komisyonu oluşturulduğu ve ilk toplantının bugün yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, ''Bu toplantıda, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarınca yapılan çalışmalar Bakanlar Komisyonunca değerlendirilmiş ve getirilen öneriler uygun bulunarak çalışmaların devamı yönünde karar alınmıştır'' denildi.

ETİKETLER

haber