Kültür-Sanat

2019 Fransa-Türkiye ödülü iki esere verildi

Ödülü Fransız gazeteci Ariane Bonzon ve Gaye Petek kazandı

21 Kasım 2019 19:41

Yeşim Vesper
Paris

Fransa-Türkiye Komitesi (Comité France-Turquie) tarafından yaklaşık yirmi yıldır verilen Fransa-Türkiye Ödülü'nü bu yıl deneme dalında iki eser paylaştı.Eserlerden biri, Fransız gazeteci Ariane Bonzon'un yazdığı Turquie, L'heure de vérité (Türkiye, Doğruyu Söyleme Vakti, Empreinte, temps présent Yayınları) olurken, ödüle layık görülen diğer eser ise, Gaye Petek ile Ségolène Débarre'ın ortak çalışması olan Histoire des Turcs en France (Fransa'daki Türklerin Tarihi, Détour Yayınları) oldu.

Fransa ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla 1949 yılında kurulan Fransa-Türkiye Komitesi'nin yazar ve akademisyenlerden oluşan ödül jürisi, dönüşümlü olarak edebiyat ve deneme dalında, Türk veya Fransız bir yazarın Fransızca yayımlanmış bir eserine ödül veriyor. Kenize Murad'ın başkanlığındaki seçici kurulda yer alan diğer isimler ise Vénus Khoury Ghata, Nedim Gürsel, Ali Kazancıgil, Timour Muhidine ve Frédéric Hitzel.


Ariane Bonzon

2019 Fransa-Türkiye Ödülü'ne seçilen eserlerden biri, Fransız gazeteci Ariane Bonzon'un yazdığı Turquie, L'heure de vérité (Türkiye, Doğruyu Söyleme Vakti, Empreinte, temps présent Yayınları). Ariane Bonzon, uzun yıllar hayatını İstanbul ile Paris arasında sürdüren ve Türkiye üzerine araştırmalar yapan bir gazeteci. Ödüle layık görülen diğer eser ise, Gaye Petek ile Ségolène Débarre'ın ortak çalışması olan Histoire des Turcs en France (Fransa'daki Türklerin Tarihi, Détour Yayınları). Gaye Petek, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, yıllarını göçmenlerin karşılaştığı sorunları çözmeye adamış bir sosyolog. Kurucusu olduğu Elele Derneği 1984-2010 yılları arasında faaliyet göstererek Türkiye'den giden göçmenlerin Fransız toplumuna uyumu konusunda önemli bir rol oynamıştır.

Ségolène Débarre ise Sorbonne Üniversitesi'nde (Paris I) coğrafya alanında araştırmalar yapan Türkiye uzmanı bir akademisyen. Fransa-Türkiye Ödülü, başta Empreinte olmak üzere – ancak Bleu autour, Emmanuelle Collas gibi yayınevlerini de hemen bu listeye dahil ederek –  iki ülke arasında kültürel bir bağ oluşturmaya çalışan küçük yayınevlerinin emeklerini de görünür kılması anlamında ayrıca kayda değer.

Geçmiş yıllarda Fransa-Türkiye Ödülü'ne değer görülen isimler arasında edebiyat dalında Nedim Gürsel, Sema Kaygusuz, Hakan Günday, Oya Baydar, deneme dalında ise Gilles Kepel ve Ahmet İnsel gibi isimler bulunuyordu.