Kültür-Sanat

16. İstanbul Bienali’ne paralel etkinlik: 'Sudan Bedenler'

Etkinlikte boğaz suyundan yapılmış buz ve buzlu dondurma sunumları olacak

25 Eylül 2019 12:43

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali'ne parar bu yıl 14 Eylül’de kapılarını açtı.

Sekiz hafta boyunca şehrin üç noktasında gerçekleşecek ücretsiz sergilerde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Bienal'e paralel etkinliklerde “Sudan Bedenler için Hidro-Salon” isimli 2 günlük performatif salon, melezleştirilmiş okumalar, ses ve sunum performansı dikkati çekiyor.

İstanbul Kadıköy’de bulunan [mecra]’nın salon katında düzenlenecek olan etkinliği anlatan metin şöyle:

Hidro-Salon, Avrupa Aydınlanması’nın öz-öğrenimli kadınlarının tertip ve iştirak ettiği edebî ve müzikal salonlara, gestasyonelliğin akışkan mantığı aracılığıyla, su sızdıran yeni bir hâl verme denemesidir ve insan-merkezli etiko-onto-epistemolojinin sularını bulandırma arayışındadır. Eylemliliğe karşı durağanlık olarak okunan kültür-doğa karşıtlığının su götürmezliğini sorgulayan Hidro-Salon, merkeze bedenlerin ana maddesi olan, bedenleri sonsuz bir döngüyle birbirine bağlayan ve kendisini kısmen eriterek bedenleri yaşama getiren suyu ve sudan bedenler “ile” ve “aracılığıyla” yaşayan sudan bir beden olmanın etik yansımalarını koyar. Sulu bedenleşmeyi diğer insanlar ve —bizimle sürekli, karşılıklı ama asimetrik sıvı alışverişinde bulunan— insandan-öte bedenlerle radikal bir yakınlık kurma pınarı olarak ele alan Hidro-Salon, “su ile düşünmek” pratiğinin Antroposen’in fallus-merkezli, çölleşmiş mantığında yüzeye yayılan yeis, yabancılaşma ve yıkım hislerini sele katıp götürmesi ile yüreklere su serpen imgesel bir okyanusta yüzmek dileğindedir.

Hidro-Salon sırasında dalgalar hâlinde kıyıya vuracak, melezleştirilmiş şiirsel, edebî ve teorik pasajlardan oluşan sunum-performanslar ve yeni sözler yazılmış Barok bir aryanın sıvı telaffuzundan oluşan ses performansları; performansların ses frekanslarını emdiği ve hatırladığı varsayılan “okunmuş su" tadımları; su tarafından bölünmüş, su ile çevreli ve yakında su altında kalacak bir şehrin damıtılmış tarihi olarak Boğaz suyundan yapılmış buz ve buzlu dondurma sunumları olacaktır.

Etkinlik, 28 Eylül 19:30 - 22:00 ve 29 Eylül 14:00 - 20:00 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Selin Davasse hakkında

Selin Davasse (1992, Ankara) Berlin’de yaşamakta ve çalışmaktadır. Performans pratiği, sözbilim, göstergebilim, müzik ve sanat tarihlerini araştırmak, yeniden bağlamsallaştırmak ve farklı hayal etmek üzerine kuruludur. Çeşitli kavram, teori ve anlatıları yoğunlaştırılmış, parçalanmış ve tercüme edilmiş biçimde bedenselleştiren hayali karakterler geliştirerek, yeniden biçemlediği araştırmasını ses, video ve yerleştirme unsurları da içeren sahnelenmiş sunum-performansları formatında sunar.


Küratörlüğünü Kübra Uzun’un yaptığı etkinliğin Facebook sayfasına ulaşmak için tıklayın.

Adres: Caferağa Mahallesi, Dumlupınar Sokak, No: 5 Kat: 1, Kadıköy-İstanbul