Yaşam

1. Dünya Savaşı neleri değiştirdi?

4 sene süren 1. Dünya Savaşı insalık tarihine olumlu ve olmsuz pek çok yenilikler getirdi

06 Temmuz 2014 14:40

İmparatorların, Sultanların ve Çarların saltanatına son veren Büyük Savaş, (1. Dünya Savaşı)  Baltık ülkeleri, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmasına sebep oldu.

İlk defa kimyasal silahların, tankların ve hava bombardımanın kullanıldığı savaş olarak tarihe geçen 1. Dünya Savaşı, erkeklerin top yekûn cephelere gönderilmesinden dolayı kadınlara çalışma hayatında yer açtı.

Erkeklerin yokluğunda savaşan ülkelerdeki kadınlar fabrikalarda çalışmaya başladı ve bu sayede ilk defa kadınlar çalışma hayatında kendilerine yer buldu. Toplumsal yaşamdaki konumlarını çalışmaya başlayarak sağlamlaştıran kadınlar, ilerleyen yıllarda seçimlerde oy verme hakkına kavuştu bunu seçilme hakkı izledi.

 

Savaş Bakanlıklarının sonu

 

Savaş Bakanlıklarının isimleri 1918 sonrası Savunma Bakanlığı olarak değiştirdi. Bu Türkiye için de geçerli, Osmanlı’nın Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı) Cumhuriyet’in kurulmasıyla Savunma Bakanlığı adını aldı.

 

Orta Doğu’nun sınırları çizildi

 

Osmanlı Devletinin savaştan yenik ayrılmasından sonra kurulan Arap devletlerinin sınırları İngiltere ve Fransa gibi İttifak devletleri tarafından belirlendi. Savaş sırasında Arap Milliyetçiliği yükseldi, kurulan Arap devletleri İngiltere ve Fransa’nın sömürgeleri oldu. Bu devletler ancak 2. Dünya Savaşı'nın sonunda bağımsızlıklarını kazanabildi.

 

Avrupa’da Faşizm ve Komünizmin yükselişi

 

İttifak devletleri safında yer alan Çarlık Rusya’sında savaşın ağır yükü ülkedeki sosyalistlere güç kazandırdı. 1917 yılında Çar devrildi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kuruldu. Savaş sona erdiğinde yenilen Almanya’da Sosyalizm ve faşizm yükselişe geçti. SSCB’nin aksine burada mücadeleyi Faşistler kazandı ve 1933 yılında yönetimi ele geçiren Adolf Hitler, Nazi Almanya’sının temellerini attı.

 

Büyük Britanya’nın düşüşü

 

Her ne kadar savaşın galipleri arasında yer alsa da Büyük Britanya yüzyıllardır sürdürdüğü dünya gücü olma özelliğini kaybetti. Britanya’dan sonra bu boşluğu kısmen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doldurdu.

Ruhsal çöküntü ve savaş sonrası stres gibi kavramların Psikoloji literatüre girmesine sebep olan Büyük Savaştan sonra Milletler Cemiyeti kuruldu. 1939’da 2. Dünya savaşının çıkmasına engel olamayan bu örgüt 24 Ekim 1945’de Birleşmiş Milletler adıyla yeniden dizayn edildi.